Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

To KU-professorer i norsk fejde om brystscreeninger

PH.D.-STRID – Peter Gøtzsche anklager en professorkollega fra Københavns Universitet, Elsebeth Lynge, for at have fået afvist en ph.d.-afhandling om mammografiscreeninger, fordi hun ikke brød sig om dens konklusion: at ulemperne ved screeninger er større end fordelene. Universitetet i Oslo har ifølge det norske universitetsmedie Uniforum også rejst tvivl om Lynges motiver.

To professorer fra Københavns Universitet (KU) er havnet i en bitter strid om mammografiscreeninger, på grund af en norsk ph.d.-afhandling.

Lægen Mette Kalager konkluderede i 2011, at ulemperne ved mammografiscreening er større end fordelene, men et bedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo med Elsebeth Lynge som det ene af tre medlemmer afviste imidlertid ph.d.en i to omgange.

Ifølge netavisen Uniforum, som Universitetet i Oslo udgiver, mener Peter Gøtzsche, der er professor på Institut for Klinisk Medicin ved KU foruden direktør for Det Nordiske Cochrane Center, at Elsebeth Lynge ikke ville godtage konklusionen, fordi hun er en kendt forsvarer af det danske mammografiscreenings-program.

Blander politik og forskning

Peter Gøtzsche vurderer, ifølge artiklen i Uniforum, at de to andre medlemmer ikke havde forstand på screeninger, og at det dermed var Elsebeth Lynge, der stod bag afvisningen.

»Kalager blev mishandlet af det første bedømmelsesudvalg. Det handlede ikke om forskningsmæssig uenighed, men om politik. Hun havde gjort et udmærket stykke arbejde, men blev afvist helt uden grund. Det er en ubehagelig sag, fordi udvalget har blandet politik og forskning sammen, og det er skammeligt,« siger han ifølge Uniforum.

Begge erklæret inhabile i sagen

Universitetet i Oslo erklærede efter de to negative bedømmelser Elsebeth Lynge inhabil og nedsatte et nyt udvalg med andre medlemmer, som godkendte afhandlingen i efteråret 2012, skriver Uniforum.

Peter Gøtzsche kom i spil som leder af det nye bedømmelsesudvalg, men blev ligeledes erklæret inhabil af Universitetet i Oslo, fordi han var blevet foreslået til opgaven af Kalagers vejleder.

Peter Gøtzsche har i flere år taget del i debatten om de screeningsprogrammer, der skal forhindre brystkræft hos kvinder. I denne debat fremstår han som en modstander af Elsebeth Lynge. Gøtzsche har således skarpt kritiseret Sundhedsstyrelsens anbefaling af det danske screeningsprogram, fx i et indlæg på videnskab.dk. Her argumenterer han for, at Sundhedsstyrelsen lægger for megen vægt på ‘upålidelig’ forskning af Elsebeth Lynge, frem for på den bedste forskning på området.

Elsebeth Lynge: En alvorlig anklage fra Universitetet i Oslo

Elsebeth Lynge skriver i en e-mail til Uniavisen, at hun ikke har kommentarer til Uniforums artikel.

Den 10. juli 2013 sendte hun imidlertid et brev til Universitetet i Oslos rektor, Ole Petter Ottersen, skrevet sammen med det første bedømmelsesudvalgs to andre medlemmer Anne-Lise Børresen-Dale og Charlotte Haug.

Heri står blandt andet, at universitetet tilsyneladende har vurderet, at ‘andet end faglige årsager’ kan have begrundet afvisningen af Mette Kalagers afhandling:

»UiO (Universitetet i Oslo, red.) har erklæret Elsebeth Lynge inhabil, efter at bedømmelsen forelå og efter pres fra vejleder og kandidat. … Vi har påpeget det meget uheldige i, at universitetet har ladet sig presse af, at kandidaten og vejlederen er uenige i udvalgets konklusion. UiO har underkendt en bedømmers faglige integritet ved blandt andet at udtale, at det kan ikke udelukkes, at ‘andet end faglige årsager har været afgørende for, om afhandlingen er blevet afvist’. Det er en meget alvorlig anklage. Vi har gentagne gange påpeget dette over for universitetet, men har kun modtaget summariske svar.«

Brevet er offentliggjort til Uniforum fra Universitetet i Oslos arkiver.

anfj@adm.ku.dk, clba@adm.ku.dk

Seneste