Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

To unge kvindelige forskere får 2,5 millioner kroners karriereboost

Navne — Nyt postdoc-program skal styrke yngre kvinders forskerkarriere med et udlandsophold, hvor familien er tænkt ind i ligningen.

Hvem er de?

Henriette Lyng Røder og Meike Anna Christine Latz er endnu ikke kendt i offentligheden, men det er der en chance for, at de bliver i løbet af de kommende år.

Henriette Lyng Røder hører hjemme på Biologisk Institut, Københavns Universitet. Her vil hun gerne danne en forskningsgruppe, der fokuserer på eksperimentel evolution i komplekse bakteriesamfund, et område hun ved mere om end de fleste.

Meike Anna Christine Latz studerer mikroorganismer, der lever i tilknytning til planter, og undersøger, hvordan de kan bruges til en bæredygtig intensivering af landbrugsplanteproduktionen. Hun arbejder på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, og hun deler Henriette Lyng Røders ambition om at lede sin egen forskningsgruppe på Københavns Universitet.

De to forskere har det til fælles, at de befinder sig på præcis det punkt i karrieren, hvor mange af deres kvindelige kollegaer opgiver at forfølge deres akademiske ambitioner, nemlig efter ph.d.-graden, hvor konkurrencen om en fortsat tilknytning til universitetet intensiveres.

Hvorfor læser jeg om dem nu?

Henriette Lyng Røder og Meike Anna Christine Latz behøver ikke droppe deres ambition om at blive forskningsledere.

De har nemlig begge fået en bevilling på 2,5 millioner kroner af Villum Fonden under det nye program Villum International Postdoc, der er øremærket kvindelige forskere inden for teknik og naturvidenskab.

Kvinder i forskning

På de danske universiteter bliver der relativt færre kvinder, jo længere man kommer op i det akademiske karriereforløb inden for teknik og naturvidenskab; De danske universiteters indberetninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at der på ph.d.-niveau er 37 procent kvinder, mens der på professorniveau er 15 procent.

Kilde: Villum Fonden

Fonden har lanceret programmet for at booste internationale karriereforløb for de kvindelige forskere og sikre en fortsat tilknytning til universiteterne.

Meike Anna Christine Latz har fået 2,5 millioner kroner til projektet PHYT-OMICS.

Henriette Lyng Røder har fået 2,5 millioner kroner til sit projekt Predicting the shaping factors of life: Experimental evolution in complex bacterial communities (PREDICT).

Om Villum Fondens postdoc-program siger Henriette Lyng Røder i en pressemeddelelse:

»Det har det værdifulde aspekt, at der ikke kun bliver set på det videnskabelige potentiale, men også bliver taget hensyn til ansøgerens familie. Inkluderingen af støtte til familien er meget vigtig, da forskningsophold i udlandet kan være en udfordring med børn. Ved at sikre vejledning og finansiering giver Villum Fonden kvindelige forskere mulighed for at rejse til udlandet og opbygge kvalifikationer til at lykkes forbi ‘mellemniveauet’. For mig personligt giver bevillingen mulighed for at fortsætte min forskning ved at skabe et støttende fundament for mig og min familie, hvorfra jeg kan videreudvikle min videnskabelige karriere.«

Skal jeg gøre noget?

Du kan læse Uddannelses- og Forskningsministeriets såkaldte ’talentbarometer’ fra 2018 om kønsbalancen på de danske universiteter.

Hvis du befinder dig i målgruppen, er der deadline for næste ansøgningsrunde den 20. maj 2020. Villum Fonden har afsat 15-20 millioner kroner årligt over fem år til programmet, der kun kan søges efter indstilling fra et dansk universitet.

Det er muligt at søge om en bevilling på 1-2,5 mio. kr., der primært dækker løn, men også finansiering af øgede leveomkostninger ved udlandsophold efter behov, fx støtte til medfølgende partner og børn.

En bevilling kan være på op til fire år med fx 1-2 års ophold i udlandet efterfulgt af et års ophold på værtsinstitutionen i Danmark.

Seneste