Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Tørlæg specialesumpen

Regeringen vil tvinge specialeperioden ned på seks måneder. KU’s studenterpolitikere ryster på hovedet

Venstre er så opsat på at stramme op på de løse vilkår for specialeskriverne at de i denne uge har været ude med to konkrete forslag.

Senest har videnskabsminister Helge Sander udtalt at regeringen vil arbejde for at der på stort set alle universitetsuddannelser indføres krav om at specialeskrivningen ikke overskrider de seks måneder den egentlig er normeret til.

Forslagene kommer som et led i regeringens offensiv for at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet.

Ministerens forslag falder ikke i god jord hos Studenterrådet ved Københavns Universitet.

»Forslaget er helt hen i vejret. Det er et kæmpe, kæmpe stort problem hvis specialeperioden ikke må overstige seks måneder.

Vi er helt enige i at det skal være muligt at skrive et speciale på et halvt år, men hvis det er relevant at bruge ekstra tid for at frembringe ny viden, skal det være muligt,« siger formand Jesper Johansen og tilføjer:

»Men enhver studietidsforlængelse der ikke er et positivt tilvalg fra den studerendes side, er selvfølgelig problematisk.«

Denne holdning deler han med Danske Studerendes Fællesråd. I juli sidste år udsendte de håndbogen Kortere studietider hvor de blandt andet pegede på bedre forhold og mere effektiv vejledning til specialestuderende som nogle af de praktiske tiltag der kan være med til at forkorte studietiden.

‘Speciale light’ skudt ned
Tidligere på ugen var Venstre fremme med et andet forslag. Et speciale light skulle give de studerende mulighed for at skrive speciale på to måneder mod til gengæld at tage nogle flere kurser på kandidatuddannelsen.

Forslaget blev modtaget med skepsis af studenterorganisationer, oppositionen og sågar af folk i Venstres egne rækker.
»Hvis vi mener noget med at vore unge skal være verdens bedste, og hvis vi mener noget med at vore universitetsuddannelser skal være verdens bedste, nytter det ikke at slække på kravene til dem,« udtalte Britta Schall Holberg, der er medlem af Folketingets videnskabsudvalg til Ritzau.

Indvendingerne om at et så kort speciale vil gå ud over fagligheden, fik Helge Sander til at trække forslaget tilbage. Men allerede dagen efter var han klar med det nye forslag om en maksimal skriveperiode på et halvt år.

»Vores overvejelser går blandt andet på at hvis man overskrider tidsfristen for at aflevere specialet, så skal det anses for et eksamensforsøg og kan simpelthen udløse krav om at man skal starte forfra,« siger han til Ritzau.

Studenterrådet på KU forstår ikke hensigten med sådan en regel:

»Det er paradoksalt at man kommer med et forslag om at en studerende der ikke får færdiggjort sit speciale på et halvt år, er nødt til at starte forfra med et nyt emne. Så vidt jeg har forstået, er formålet at forkorte studietiden, men det vil jo ikke ske på denne måde,« siger Jesper Johansen.

Studenterrådet peger i stedet på de såkaldte specialekontrakter som en mulighed for at sikre fremdrift i specialeskrivningen. Desuden mener de at specialepladser placeret i det faglige miljø på studierne vil kunne hjælpe mange studerende, både fordi det vil lette adgangen til vejledere, og fordi den faglige sparring med andre studerende kan styrke skriveprocessen.

Seneste