Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Tom Fenchel er fyldt 70

PORTRÆT - Den markante professor i marinbiologi, der har fået opkaldt en lov efter sig, er mere vital end nogensinde

Som professor i marinbiologi har Tom Fenchel sat sit præg på dansk havforskning og Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør gennem et langt, produktivt og særdeles engageret arbejdsliv. Tom blev ph.d. i 1964 og dr.scient. i 1969 i en alder af 29 år. Året efter blev han professor ved Aarhus Universitet – den første danske professor i økologi. I 1987 forlod han Århus og tiltrådte det professorat ved Marinbiologisk Laboratorium ved KU, som han har bestridt siden.

Tom er anerkendt som en af de helt store internationale kapaciteter og profiler i dansk naturvidenskab, og han har modtaget en lang række priser for sit virke. Hans arbejde har haft kolossal indflydelse på og formet den marinbiologiske forskning igennem mere end 45 år, og specielt hans arbejde med at kortlægge mikroorganismers rolle i det marine økosystem har været epokegørende og ændret vores forståelse af de marine planktonfødekæder.

Fenchels lov – ‘the microbiel loop’

Tom var en af grundlæggerne af konceptet om the microbial loop – en helt afgørende ny mikrobiel transportvej i det marine stofkredssløb – der blev publiceret i en central artikel i 1983, der siden er citeret over 2.000 gange. Men igennem årene har Tom også arbejdet med en række andre områder inden for økologi, populationsbiologi og evolution. Således er en af hans mest citerede artikler en beskrivelse af en generel sammenhæng mellem vækstrate og legemsvægt af organismer på tværs af størrelsesordner og miljøer, en sammenhæng, der senere er betegnet ‘Fenchels lov’ (1974).

Forskningsmæssigt er Tom Fenchel af den gamle skole og har altid hyldet princippet om, at stor forskning kan gennemføres for små midler og i små grupper, hvilket også afspejler sig i, at han er eneforfatter på cirka en tredjedel af sine publikationer.

Medlem af engelske Royal Society

Tom har endvidere været præsident for Videnskabernes Selskab (2004-2008) og er medlem af det prestigefyldte engelske Royal Society, som en af ganske få danskere igennem tiden. Formidling af naturvidenskab til en bredere kreds ligger ham meget på sinde, og Tom har gennem sin karriere udgivet en række populære bøger og tidsskrifter – senest bøger om evolution og livets udvikling – og han konsulteres ofte af medierne.

I de seneste år har han desuden markeret sig skarpt i den forskningspolitiske debat, blandt andet med en markant kritik af grundforskningens vilkår på universiteterne i dag.

Seneste