Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Totalt forvirrende vejledning om (u)lønnet praktik

NEJ, JO, NEJ, JO, NEJ! – Sagen om studerende Lucas Skræddergaards praktik er ved at udvikle sig til en farce. Lucas får igen modsatrettede svar på det simple spørgsmål: Må jeg få løn under min praktik?

[Uniavisen har 25/6 modtaget en præcisering fra RUC, som kan læses i bunden af artiklen.]

Københavns Universitet sagde nej, og Styrelsen for Videregående Uddannelser sagde ja. Så sagde styrelsens kontorchef nej, men prøv at ringe igen. Så fik han igen et ja, men det må han have misforstået, lyder det fra styrelsen, for det skulle altså være et nej.

Lucas Skræddergaard vil gerne modtage løn under sit projektorienterede forløb (praktik i daglig tale) i efteråret. Han har frasagt sin SU og opsagt sit studiejob, så der bliver tid til praktikken, men løn må han stadig ikke få.

Han har to gange ringet til Styrelsen for Videregående Uddannelser og har to gange fået, hvad han opfatter som et ja til løn i praktikken. Styrelsen siger dog, at der må være tale om en misforståelse.

Misforståelser?

Som Uniavisen tidligere har beskrevet fik Lucas Skræddergaard først et nej fra KU, og derfor ringede han til Styrelsen for Videregående Uddannelser (tidligere SU-styrelsen, red.), for han syntes godt nok, det lød lidt underligt.

Ifølge Lucas Skræddergaard var den medarbejder, han talte med, enig. Og dennes overordnede. De fortalte ham, at han gerne må modtage løn under sin praktik.

»De sagde, at jeg trygt kunne rette mig efter deres vejledning,« sagde Lucas Skræddergaard, da han første gang henvendte sig til Uniavisen med sin – på det tidspunkt milde – forvirring.

Vi ringede derfor til KU’s vicedirektør for uddannelse, Anni Søborg, og til kontorchef i Styrelsen for Videregående Uddannelser, Mette Ring Rossing. Var det et ja eller et nej?

Nu var det så et enstemmigt nej. Ifølge Mette Ring Rossing måtte der være tale om en misforståelse i vejledningen fra styrelsen.

»Vi har ikke samtalen på bånd, så det er svært at vide, hvad der præcis ligger til grund for misforståelsen, men jeg vil foreslå, at den studerende ringer til os igen,« sagde hun.

Nu har Lucas Skræddergaard fulgt opfordringen og ringet til styrelsen igen. Og misforståelserne fortsætter, mens forvirringen stiger.

Uenighed om samtaler

Lucas Skræddergaard fortæller, at han henviste styrelsens medarbejder i røret til Uniavisens artikel, men at medarbejderen alligevel valgte at bekræfte Lucas’ første vejledning; du må gerne få løn. Medarbejderen mente, at Mette Ring Rossing måtte være blevet misforstået, forklarer Lucas Skræddergaard.

Men det er hun ikke, fortæller hun. Om Lucas Skræddergaard kan få løn under sin praktik afhænger af uddannelsesreglerne for det enkelte studie, af de regler fremgår, om der er mulighed for lønnet eller ulønnet praktik.

Og det er også det svar, medarbejderen har givet Lucas Skræddergaard, ifølge Mette Ring Rossing.

»Der har siddet to medarbejdere på samtalen med Lucas – en, som talte med ham, og en, som overhørte samtalen og kunne hjælpe i tilfælde af tvivlsspørgsmål – og vi kan ikke genkende den gengivelse. De to medarbejdere opfatter, at de meget tydeligt har sagt, at løn eller ikke løn udspringer af uddannelsesreglerne, og spørgsmålet om SU eller ej er en afledt konsekvens af uddannelsesreglerne. Så jeg – og de to medarbejdere – mener bestemt ikke, at de har sagt, at han kan vælge sin SU fra og få løn,« siger hun.

Lucas Skræddergaard siger, at det er korrekt, at vejlederne hos styrelsen har sagt, at muligheden for at få løn afhænger af uddannelsesreglerne, men at styrelsens regler ikke er en hindring for, at han kan opgive sin SU og få løn i stedet – at det er KU’s fortolkning af reglerne, der står i vejen.

»Når jeg har spurgt; betyder det så, at jeg kan frasige mig SU’en og modtage løn, så har de sagt ja. Og jeg går ud fra, at det ja er deres fortolkning af reglerne, men at KU ser anderledes på det,« siger Lucas Skræddergaard og fortsætter:

»Men når jeg støder ind i KU, så peger KU tilbage på styrelsen og siger, at de følger reglerne, som er udstukket derfra.«

RUCs fortolkning: Ja til løn

Som tidligere beskrevet, tyder noget dog på, at de regler fortolkes forskelligt fra universitet til universitet. På RUC er det nemlig stadig muligt at modtage løn under praktik. Her vejleder man efter de regler, der står oplistet på Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside, hvor der blandt andet står:

»Skal du i lønnet praktik, kan du ikke få SU under dit praktikophold. Du skal derfor fravælge SU i minSU.«

Uniavisen har tidligere spurgt, om indholdet i beskrivelsen betyder, at RUC mener, det er tilladt for RUC’s studerende at fravælge SU og i stedet modtage løn under et projektorienteret studieforløb/praktikophold?

»Det svarer bare til vores almindelige, lønnede praktikker, som vi kender dem fra Journalistik, hvor de studerende netop skal fravælge deres SU og så få deres praktikløn i stedet, så ja, det er en mulighed,« forklarede RUC’s teamleder for Studieadministrationen, Nina Christensen.

Lucas Skræddergaard holder fast i sin beslutning om at frasige sig SU og få løn. Han mener, der må være tale om miskommunikation mellem styrelsen og KU, for det kan jo ikke passe, at et sæt regler gælder for det ene universitet, og andre regler gælder for det andet.

»Jeg er jo ikke jurist, men det er sådan jeg opfatter det. RUC siger ja, mens KU siger nej – begge med henvisning til styrelsens regler.«

Lucas Skræddergaard har desuden kontaktet Studenterambassadøren, som kigger på sagen.

lene.munk-petersen@adm.ku.dk

Uniavisen har 25/6 modtaget en præcisering fra Uddannelseschef Maria Volf Lindhardt fra RUC, som angår Nina Christensens citat i sidste afsnit. Citatet samt den kontekst, det optræder i, blev godkendt af Nina Christensen og Stine Floutrup i en mail til Uniavisen 4/6.

Maria Volf Lindhardt skriver:

»Jeg vil gerne understrege, at det, Nina Christensen og Stine Floutrup har svaret på er, at de af vores studerende, der er i lønnet, obligatorisk praktik – nemlig Journalisterne (cand.comm med journalistik) – skal fravælge deres SU, og så må de gerne være i lønnet praktik. Vi henviser til SU-styrelsens hjemmeside vedrørende fribeløb for studerende i lønnet praktik. På RUC er det kun Journalisterne, som der henvises til i artiklen, der er i lønnet praktik.”

De ansøgere, der ikke er i lønnet praktik, men som får dækket særlige udgifter af praktikstedet, vejleder vi naturligvis i henhold til Styrelsens præciseringer.

Jeg vil bede om, at Universitetsavisen retter den misforståelse, at RUC og KU skulle have forskellig praksis på området, det er ikke tilfældet.

Mvh Maria Volf Lindhardt«

Seneste