Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Tre scenarier for KU´s økonomi

Da Københavns Universitets (KU) økonomi i væsentlig grad er påvirket af de politiske forhandlinger om globaliseringsmidlerne i efteråret 2010, har KU opstillet tre scenarier for økonomien i 2011 og 2012, hvor KU får henholdsvis 0 kroner, 100 millioner kroner og 200 millioner kroner i nye basismidler til forskning som universitetet frit kan råde over.

Scenarie A (0 kroner i nye basismidler)

Forskningstilskud
2010: 2.493.486
2011: 2.498.261
2012: 2.486.298

Forskningstilskud efter eksterne bindinger (globaliseringsmidler øremærket til ph.d., post.docs og forskerskoler)
2010: 2.184.679
2011: 2.157.913
2012: 2.105.678

Difference i forhold til 2010
2011: -26.766
2012: -79.002

(1.000 kroner)

Scenarie B (100 millioner kroner i nye basismidler)

Forskningstilskud
2010: 2.493.486
2011: 2.598.261
2012: 2.586.298

Forskningstilskud efter eksterne bindinger (globaliseringsmidler øremærket til ph.d., post.docs og forskerskoler)
2010: 2.184.679
2011: 2.257.913
2012: 2.205.678

Difference i forhold til 2010
2011: 73.234
2012: 20.998

(1.000 kroner)

Scenarie C (200 millioner kroner i nye basismidler)

Forskningstilskud
2010: 2.493.486
2011: 2.698.261
2012: 2.686.298

Forskningstilskud efter eksterne bindinger (globaliseringsmidler øremærket til ph.d., post.docs og forskerskoler)
2010: 2.184.679
2011: 2.357.913
2012: 2.305.678

Difference i forhold til 2010
2010: 173.234
2011: 120.998

(1.000 kroner)

(For hvert scenarie antages at prognosen for uddannelsestilskud og eksterne forskningsmidler udvikler sig uændret. Yderligere er det forudsat, at KU’s eksisterende budgetforudsætninger er uændrede.)

Seneste