Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Tre skarpe til prodekanen

INTERVIEW - Vi har talt med prodekan Henrik Busch om, hvorvidt den nye studieintroduktion på Det Naturvidenskabelige Fakultet giver højere frafald.

Hvordan forholder du dig til den statistik der viser en firedobling af antal frafald til eksamen i 2011 – det år rusturen udeblev? (frafald: 2010 – 3,8 procent; 2011 – 20,3 procent)? Statistikken har cirkuleret mellem de studerende på Nat, og tallene hentet fra fremmødet til eksamen Fysik 1, den første eksamen på Fysik-studiet.

»Det Naturvidenskabelige Fakultet udarbejder løbende statistikker for kurser og eksamen. Statistikkerne for kurser i blok 1 opgøres efter planen i midten af december og fremsendes derefter til institutledelser, studieledere og studienævn med henblik på deres løbende arbejde med at evaluere undervisning og uddannelse. Der findes derfor endnu ikke statistik for de nyoptagne studerende i 2011 baseret på kursus- og eksamensregistreringer.

»I 2010 bestod 11 procent af de optagne fysikstuderende ikke nogen kurser i blok 1, mens 28 procent højst bestod et kursus. Der har været en stigning i de førsteårsstuderendes gennemførsel på fysik siden 2004, men dog et fald fra 2009 til 2010. Men vi har endnu ikke kvalitetssikret data for udviklingen fra 2010 til 2011. Jeg kender ikke den statistik, Nat-rådet selv har opgjort, eller deres opgørelsesmetode.«

Flyt rusturen ind i semesteret

Hvis man vil mindske frafaldet, er det så ikke uhensigtsmæssigt at fjerne et centralt omdrejningspunkt for de studerendes engagement som rusturen?

»Vi planlægger at implementere nye rammer for vores studieintroduktion fra 2012 ved Science, hvor vi vil have mere fokus på at støtte førsteårsundervisere og på modtagelsen af de nye studerende på universitetet.«

»Studieintroduktionsugen kommer efter planen til at foregå på campus, som man også i flere år har haft god erfaringer med på fem af vores 14 bacheloruddannelser. Det vil være anbefalingen til alle uddannelser, at der afholdes hytteture to-fire uger inde i semesteret med deltagelse af ældre studerende og nye studerende. Hytteturene har for mange studerende en vigtig social funktion. Studerendes gennemførsel på de fem nævnte bacheloruddannelser lå i 2010 bedre end gennemsnittet for bacheloruddannelserne ved Science i de hele taget. Det giver ikke grundlag for at konkludere, at hytteture i uge 35 er en forudsætning for et lavt frafald.«

Det hele handler om at mindske frafald

Hvis der viser sig at være en korrelation mellem fravær af rustur og frafald til eksamen, vil dekanatet i så tilfælde genoverveje rusturens position i studiestartstrategien?

»Det er klart, at vi vil følge udviklingen af vores nye model for studieintroduktionen, når vi implementerer den fra 2012. Og vi inddrager i høj grad erfaringer fra de hidtidige initiativer på uddannelserne, herunder Fysik. Afsættet til projektet har blandt andet netop været, at vi ved Science i mange år har haft et alt for stort frafald på bacheloruddannelserne og for lav gennemførsel allerede på første studieår. Det skal vi gøre noget ved. Vi kan se, at uddannelser som Idræt, Geografi og Geologi har relativt høje gennemførselsprocenter første studieår, mens for eksempel Matematik og Datalogi ligger relativt lavt.«

line.hjorth@adm.ku.dk

Rettelse: Vi skrev i en tidligere udgave af denne artikel, at statistikken er offentliggjort af Nat-rådet, men det er mere korrekt at skrive, at tallene har cirkuleret blandt de studerende, som har diskuteret dem ivrigt på nettet. Efter avisens oplysninger er tallene indleveret til fakultetet, der er ved at behandle dem og gøre dem officielle.

Seneste