Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Tre ud af fire udenlandske ph.d.er bliver i Danmark

GEVINST – Langt flere internationale studerende med en ph.d. fra Københavns Universitet end hidtil antaget bliver i Danmark for at gøre karriere. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

‘Udenlandske ph.d.-studerende koster Danmark dyrt’. Sådan lød det i et nyhedsindslag fra TV 2 Fyn i 2013.

Nu viser det sig, at påstanden næppe holder. Det gælder i hvert fald for de internationale ph.d.-studerende, der tager deres forskeruddannelse på Københavns Universitet (KU). De bliver nemlig i stor stil i Danmark efter endt uddannelse.

Tal fra Danmarks Statistik udfordrer myten om, at det koster Danmark dyrt i udgifter til de internationale ph.d.-studerendes uddannelser, når flertallet af dem forlader landet hurtigt igen.

Statistikken viser nemlig, at det allerede i 2013 kun var hver fjerde internationale ph.d.-studerende fra KU, der forlod Danmark, så i stedet kan der være både en økonomisk- og en uddannelsesmæssig gevinst fra de 75 procent, der bliver her.

»De internationale ph.d.-studerende har allerede modtaget undervisning og en kandidatgrad, inden de kommer hertil, og det har ikke kostet de danske skatteydere noget. Vi får til gengæld glæde af deres 20 års forudgående uddannelse, mens vores omkostninger til deres ph.d. kun er på tre,« siger Ditte Thøgersen, fra Forskning & Innovation ved KU, til universitypost.dk.

Det er Ditte Thøgersen, der har lavet beregningerne på tallene fra Danmarks Statistik specifikt for KU, og det er første gang, der er lavet statistik på, hvor mange udenlandske ph.d.er, der forbliver i Danmark.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Andelen af internationale ph.d.-uddannede som forlader Danmark inden for et år efter endt uddannelse.

Unødig bekymring for om 4,8 mia. kroner er spildt

Rigsrevisionen har tidligere udtrykt bekymring for Danmarks udgifter til udenlandske ph.d.-studerende. Det står i en beretning til statsrevisorerne fra maj 2011.

I beretningen står der endvidere, at der risiko for, at Danmark i stigende grad leverer højtuddannede forskere til udlandet og dermed bliver nettoeksportør af ph.d.er.

Baggrunden for revisionsberetningen var, at Danmark med en satsning på 4,8 mia. kroner gradvist havde øget optaget af ph.d.-studerende til det dobbelte fra 2005-2012, men på de naturvidenskabelige og teknisk videnskabelige ph.d.-uddannelser var knap hver tredje international ph.d.-studerende allerede i maj 2011, står der.

(Artiklen fortsætter under billedet).

Antallet af danske og internationale ph.d.er ved KU: Internationale studerende = blå, dansker = rød, ukendt oprindelse = violet.

Rigsrevisionen mente også i 2011, at med de mange internationale ph.d.-studerende ville ‘satsningen ikke i tilstrækkeligt omfang bidrage til vækst og velstand i Danmark’.

Første gang der er statistik på udenlandske ph.d.-studerende

Set fra en KU-vinkel er der gode grunde ud over de rent økonomiske til at glæde sig over tallene.

»Vi havde ikke på forhånd nogen idé om, hvor mange af de internationale ph.d.-studerende, der bliver her, og hvor mange, der forlader landet, og vi gør meget for, at universitetet skal kunne konkurrere internationalt, og tallene viser, at vi faktisk kan holde på de internationale forskningstalenter,« siger Ditte Thøgersen til universitypost.dk.

Ifølge Thøgersen er beskæftigelsesgraden blandt de færdiguddannede internationale ph.d.’er også høj. Mange af dem får arbejde i den private sektor.

Når de internationale ønsker at forlade Danmark, er deres to foretrukne valg at rejse til USA efterfulgt af Storbritannien.

anfj@adm.ku.dk

Seneste