Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Tryghed holder studerende hjemme

Arbejdsgivere vil hellere have studerende med et praktikophold end studieophold i udlandet, påpeger ny rapport. Den viser også, at politikernes bøn om, at flere studerende tager et udlandsophold, ikke bliver hørt

Selv om politikere og erhvervsliv i årevis har forsøgt at fyre op under rejselysten hos danske universitetsstuderende, er antallet af studerende, der tager et udlandsophold, stort set det samme som for fem år siden.

Fire ud af ti studerende tager et praktik- eller studieophold uden for Danmark, men ifølge en ny rapport fra Styrelsen for International Uddannelse (tidl. CIRIUS) fortryder hele 44 procent af de studerende, der ikke tog til udlandet, at de blev hjemme. Samtidig er det blot tre procent af de studerende, der rejser ud, som fortryder.

På Københavns Universitet (KU) er John E. Andersen, chef på det Internationale Kontor, forholdsvis tilfreds med tallene. Selvfølgelig så han gerne, at flere studerende tog afsted, men på KU fokuserer man lige så meget på kvaliteten af udlandsopholdet, siger han.

Arbejdsgivere foretrækker praktik

»Vi har en lille stigning i antallet af udrejsende, primært praktikophold, og vi holder det mål, vi har sat i vores udviklingskontrakt. Det handler ikke kun om antal, men også om hvad de studerende får ud af opholdet. At de kommer foran i jobkøen, skærper deres faglige evner og så videre,« siger han.

Og ifølge rapporten er det især praktikopholdet, som de kommende arbejdsgivere sætter pris på. Konkret erhvervserfaring vejer tungere end studieophold. John E. Andersen fortæller, at man arbejder på en række tiltag for at tilskynde studerende at rejse.

»Der skal være flere fleksible muligheder og flere muligheder for korte, intensive ophold som sommerprogrammer og korte praktikophold.«

Studerende søger tryghed

Et udlandsophold kræver ofte papirarbejde, sprogprøver, samt at man søger om optagelse et år eller halvandet i forvejen. Men det er ikke den primære årsag til, at studerende bliver hjemme.

Syv ud af ti bliver hjemme af personlige årsager som familie, venner og kærester. Men også manglende information om merit, økonomiske barrierer og frygten for at miste et godt studiejob spiller ind.

John E. Andersen fra det Internationale Kontor siger dog, at man forsøger at afkorte ansøgningsfristerne, men at fristerne ofte skyldes de udenlandske universiteters optagelsesprocedurer, som man fra KU’s side ikke kan gøre meget ved.

I 2009 satte 46 europæiske uddannelsesansvarlige ministre som del af Bologna-processen et mål om, at 20 procent af alle færdiguddannede studerende på videregående uddannelser inden 2020 skal have taget et studie- eller praktikophold i udlandet.

Rapporten fra Styrelsen for International Uddannelse bygger på svar fra 1.500 studerende og kan hentes her.

ser@adm.ku.dk

Seneste