Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Tutorer forsvarer optagelsesritualer

RUS-KRITIK – Langt de fleste nye studerende er glade for introforløbet på Statskundskab. Druk og sex fylder en meget lille del, men hvis nogen føler sig krænket, skal de have bedre mulighed for at komme til orde, siger arrangørerne.

Tutorerne på statskundskab afviser ikke, at de nye studerende skal igennem et optagelsesritual i forbindelse med introforløbet, når de starter på studiet.

Statskundskabsstuderende Jonas Lykke Larsen beskriver i et radioprogram blandt andet, hvordan nye studerende bliver presset til offentligt at dele deres fantasier om at have sex med deres kvindelige medstuderende, hvorefter de skal trække deres bukser ned og råbe fisse.

Peter Nykjær, talsmand for Kontaktudvalget for tutorgruppen på Institut for Statskundskab, kan genkende en del af aktiviteterne, som bliver beskrevet i programmet.

»Radioprogrammet fremstiller elementer fra introforløbet i 2012. Allerede i forbindelse med introforløbet i 2013, blev der foretaget justeringer på baggrund af evalueringerne, så mange af de personfølsomme ting blev fjernet. Desuden er det vigtigt at forstå, at vi gør en dyd ud af at forklare, at opvarmningen til gallafesten er en karrikeret virkelighed – et forsøg på at lave noget sjovt sammen, og det fylder en meget lille del af hele det samlede introforløb,« siger han.

Flertallet er tilfredse

Kontaktudvalget for tutorgruppen forsvarer sig mod kritikken i radioprogrammet i en udtalelse (vedhæftet denne artikel).

Hovedpointen er, at introforløbet får positive evalueringer, og at de lytter til kritikken.

I forbindelse med sidste års anonyme spørgeskemaundersøgelse var der kun tre procent, som udtrykte, at introdagene havde været grænseoverskridende i negativ forstand.

Ingen druk før 17

Tutorerne understreger også, at der er indført en regel, der dikterer, at alkohol først må indtages efter klokken 17 under introforløbet.

»Introprogrammet var måske lidt presset, og vi har valgt at indlægge en ekstra dag, så der bliver bedre plads til de aktiviteter, der ikke involverer indtagelse af alkohol. Hvis du ikke drikker, kan jeg godt forstå, hvis du synes, at nogle af aktiviteterne er irriterende,« siger Peter Nykjær.

Inviterer til dialog

Tutorerne skriver også, at de er kede af, at der er nogle, der føler, at visse aktiviteter i introforløbet har været en dårlig oplevelse for dem.

Ifølge deres talsmand Peter Nykjær er evalueringen af introforløbet et vigtigt og seriøst element i tutorgruppens arbejde, og man vil nu sikre, at de utilfredse kan komme bedre til orde.

»Vi er selvfølgelig lydhøre over for den kritik, der er blevet fremført, og vi har inviteret de berørte parter til at indgå i en konstruktiv dialog med os, så vi fremadrettet kan få det bedst mulige introforløb for de nye studerende på Institut for Statskundskab,« skriver de.

clba@adm.ku.dk

Hvordan har du selv oplevet dit rus-forløb? Skriv til redaktionen på uni-avis@adm.ku.dk, så tager vi måske din historie op.

Seneste