Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Tutorers egen evaluering afslører overtrådte grænser

RUSINTRO - Tutorer forsvarer kritiseret rusforløb på Statskundskab med positive tal fra en evalueringsrapport. Men faktisk viser rapporten også, at ganske mange nye studerende oplever at blive presset til ting, de ikke har lyst til.

Statskundskabs studieintroduktion er til debat, efter at studerende Jonas Lykke Larsen og Marie Hyllested Meyle i sidste uge fortalte om deres dårlige oplevelser med gruppepres, sexisme og nedværdigende traditioner på faget.

LÆS: Sexisme og druk gennemsyrer Statskundskab.

Men kritikerne af det, der foregår på Statskundskab, er et lille mindretal, lyder modargumentet fra flere i tutorkorpset.

97 procent af sidste års nye studerende på Statskundskab var nemlig glade for introduktionen til studielivet, viser en digital spørgeundersøgelse, som tutorerne selv har foretaget.

Det høje tilfredshedstal bliver flittigt brugt af fortalerne for traditionerne på uddannelsen, ikke mindst i debatten på Facebook. Tilfredshedstallet figurerer også i en udtalelse, som tutorerne udsendte med Uniavisen 20. maj. Her står, at der var »3 procent, som i deres evaluering udtrykte, at introdagene havde været grænseoverskridende i negativ forstand.«

58 studerende i svargruppen blev presset

Et kig i rapporten viser, at det ganske rigtigt er korrekt, at 97 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer ‘nej’ til spørgsmålet ‘Var introdagene på noget tidspunkt grænseoverskridende i negativ forstand eller på anden måde ubehagelig?’ (188 svarer ‘nej’, seks personer svarer ‘ja’ og ni personer svarer ‘ved ikke’).

Men læser man evalueringsrapporten fremgår det dog også, at en del studerende faktisk føler sig pressede ud over deres grænser under den såkaldte opvarmning, hvor mandlige studerende blandt andet blev tilskyndet til at dele sexfantasier om deres medstuderende.

På spørgsmålet ‘I hvilken grad følte du dig presset til at gøre ting til opvarmningen, du ikke havde lyst til?’ svarer 1 procent I meget høj grad, 2 procent i høj grad, 9 procent i nogen grad og 16 procent i mindre grad. I alt 58 personer oplevede en lille eller stor grad af uønsket pres.

Flertallet – 66 procent eller 133 personer – svarer, at de ’slet ikke’ blev presset. Men opvarmningen opfattes altså ikke som uproblematisk af stort set alle, selv om 97 procent ender med at vælge nej-muligheden, når de skal tage stilling til, om introdagene var grænseoverskridende.

Af kommentarerne til spørgsmålene om den gallafest, der efterfulgte opvarmningen, fremgår desuden, at en hel del studerende faktisk var så fulde, at de ikke rigtig kan tage stilling til deres oplevelse.

»Jeg har sat som (svaret, red.) ‘deltog ikke’, eftersom jeg kun var fysisk til stede og derfor ikke husker en skid af nogen middag fredag aften. Men den var sikkert fin!« skriver fx en anonym studerende. »Var, ganske forsvarligt, blevet sendt hjem i taxa,« skriver en anden.

Tutorer tager en mediepause, kritiserer Uniavisen

Tutorerne på Statskundskab har sendt en kommentar, men de forholder sig ikke til spørgsmålet om studerende, der følte sig pressede ud over deres grænser.

Til gengæld kommenterer tutorerne mediedækningen af Statskundskabs introdage, som Uniavisen blandt andre ting også har spurgt dem til:

»Tutorgruppen på statskundskab er meget ked af, den måde medierne har fremstillet den her sag på. Vi har følt, at deres fremstilling af vores introforløb og vores rolle som tutorer har været utroligt ensidig, og de mange andre gode aktiviteter, vores introforløb indeholder, derigennem er blevet negligeret. Når fx Universitetsavisen skriver, at ‘Sexisme og druk gennemsyrer Statskundskab’, så er det på ingen måde retvisende for det indtryk vi står tilbage med,« skriver tutorerne.

Dialogmøde 2. juni

De skriver også, at de tager kritikken seriøst:

»Tutorerne har ikke haft mulighed for at være samlet alle sammen, siden denne sag brød ud, men det er vores klare indtryk ud fra de tilkendegivelser, vi har fået fra rigtig mange tutorer, at der på nuværende tidspunkt eksisterer en selvkritisk refleksion over vores opvarmningsaktiviteter internt i tutorgruppen, og at alle er med på at lave de nødvendige ændringer, så vi fremadrettet kan forbedre dette forløb.«

2. juni har tutorerne arrangeret et dialogmøde for at få vendt kritikken af forholdene på Statskundskab, og de skriver, at de allerede er klar med ændringer:

»Disse tiltag er gjort for, at vi fremadrettet kan sikre os, at ingen føler sig krænket eller ekskluderet i forbindelse med aktiviteter i vores introforløb. Udfaldet af denne diskussion bliver derfor på ingen måde status quo i vores introforløb.«

chz@adm.ku.dk

Seneste