Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Tværfaglige it-studerende tror ikke på fusion

FUSION - Åbent brev til SCIENCE-dekanen fra to nyslåede kandidater i Kommunikation og IT.

Til dekan John Renner Hansen, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

I kraft af vores roller som netop færdiggjorte studerende på Kommunikation og IT bliver vi nødt til at gøre opmærksom på vores bekymringer om den foreslåede fusion af Datalogisk Institut (DIKU) og Institut for Matematiske Fag (MATH).

DIKU/MATH-sammenlægningen giver anledning til bekymring for, at det kan betyde en nedprioritering af Kommunikation og IT og de andre tværfaglige IT-uddannelser på Københavns Universitet, fordi ledelsen på et storinstitut for matematik, statistik og datalogi ikke vil have den fornødne forståelse for, indblik i og interesse for de tværgående IT-faglige områder.

Kommunikation og IT er en tværfaglig uddannelse med tilknytning til DIKU og Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF). Uddannelsen har blot fem år bag sig, og vi er en del af den første årgang, som netop har afsluttet kandidaten og dermed kan evaluere studiet som helhed.

Kommunikation og IT er født ud af et behov for tværfagligt samarbejde mellem humanistisk tænkning og dyb teknisk indsigt. I flere og flere virksomheder spiller IT en altafgørende rolle, men der mangler profiler som behersker både det tekniske, organisatoriske og kommunikative. Denne unikke kombination sikrer Kommunikation og IT gennem et ekstensivt tværfagligt samarbejde. DIKUs ekspertise inden for tværgående IT-faglige områder spiller en vigtig rolle i dette, da det sikrer, at vi på uddannelsen løbende har været opdaterede på de seneste problemstillinger, teknologier og metodikker inden for datalogien.

Baseret på vores erfaring i erhvervslivet indtil videre (arbejde under studiet såvel som ansættelse efter færdiggørelsen af specialet) er denne tværfaglighed lykkedes i meget stor udstrækning, og vi oplever stor efterspørgsel på profiler i tråd med de faglige målsætninger på Kommunikation og IT. De første færdige kandidater fra sommeren og efteråret bestrider allerede nu stillinger, som fx IT-projektleder, IT Business Graduate og rådgiver inden for digitale medier og brugeroplevelse.

I vores optik vil en nedprioritering være uheldig for uddannelsen og de studerende: Uddannelsen har brug for stærkt commitment og ressourcer til at konsolidere og udvikle uddannelsen; Kommunikation og IT er stadig meget nyligt etableret, og er samtidig, baseret bl.a. på det, vi møder i erhvervslivet, en stor succes – hvis det skal konsolideres, kræver det netop en fortsat prioritering af vores uddannelse.

Det er vores oplevelse, at det dybe faglige indblik i de tværgående IT-faglige områder, som i høj grad findes på DIKU, er afgørende for uddannelsens succes. Derfor tillader vi os at reagere på denne bekymring ved en sammenlægning, da vi ser konsekvenser for Kommunikation og IT, hvis ikke det ledelsesmæssige fokus på uddannelsen fastholdes.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste