Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Tvunget til at trille tommelfingre et halvt år af uddannelsen

TVANGSMERIT – Ny regel for merit betyder, at en række studerende i landskabsarkitektur slet ikke har noget at lave i en periode midt i deres uddannelse.

En ny regel på KU, der skal gøre studerende hurtigere færdige med deres uddannelser, lyder, at alle studerende, der kan søge om merit, skal søge om merit.

Før sin studiestart på KU fik landskabsarkitekturstuderende Oliver Ter-Borch derfor besked på at dokumentere sin hidtidige uddannelsesaktivitet. Han oplyste, at han havde læst første semester på RUCs basisuddannelse og optjent 30 ECTS-point i form af et ’basisprojekt’ og kurser i samfundsvidenskabelig metode samt sociologi og politologi.

»Jeg blev overrasket, da jeg fik en mail om, at min merit var blevet godkendt,« siger Oliver Ter-Borch. »Det, jeg lærte på RUC, har jo ingenting med landskabsarkitektur at gøre. Det samme gælder for mine medstuderende – det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man har læst. Alle har fået merit.«

Mindre end fuldtidsstudier

Det fremgår af KU’s brev om meritgodkendelsen til Oliver, at »afgørelsen er truffet ud fra en faglig vurdering af de tidligere beståede kurser.« KU har altså ifølge brevet vurderet hans RUC-kursers relevans for studiet i landskabsarkitektur.

Men i praksis er der snarere tale om en ren ekspeditionssag. »Systemet er, at man bare fylder de valgfrie fags plads ud med tidligere beståede ECTS,« siger Oliver Ter-Borch.

Af KU’s brev til Oliver fremgår også, at godkendelsen af hans RUC-kurser betyder, at han får mulighed for at studere på ’mindre end fuld tid’. Mindre betyder i denne sammenhæng ingen tid overhovedet, for Oliver bliver ikke tilbudt noget meritgivende kursus i den periode, hvor han ellers ville have fulgt sine valgfag.

»Det er jo også på det tidspunkt, vi har mulighed for at tage på udveksling, og det ved jeg, at mange er kede af at gå glip af,« siger Oliver.

Studieleder bekræfter problemet

Har nogen sagt til jer rent ud, at I kommer til at sidde og lave ingenting i den periode, hvor I skulle have haft valgfag, fordi de i stedet bliver dækket af de fag, I tidligere har taget rundt omkring?

»Ja. Vi kan jo stadig deltage i undervisningen, men vi får ikke noget ud af det, i den forstand, at nogen vil kunne se, at vi har taget de fag.«

Og der er ikke alternativer, fx tage på et studieophold og få merit for det imens?

»Nej, ikke noget, vi har hørt om.«

Studieleder på Landskabsarkitektur Richard Hare bekræfter, at studerende, der får overført ECTS fra tidligere uddannelse (såkaldt startmerit), i værste fald risikerer at komme til at sidde i over et halvt år uden at komme videre i deres uddannelse med det nuværende studieforløb.

»Uden en studieordningsændring vil det være konsekvensen af startmerit,« siger Richard Hare. »Vi skal i gang med de nødvendige ændringer sådan at problemet blive minimeret.«

Ingen mulighed for at studere forud i stedet

På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er valgfagene helt frie, hvilket betyder, at studerende får merit for et hvilket som helst på forhånd bestået fag fra en uafsluttet uddannelse. Derfor går Richard Hares løsningsforslag ud på at begrænse valgfriheden, sådan at studerende i fremtiden kun vil få op til 15 ECTS i startmerit.

Perioden med de frie valgfag ligger på Landskabsarkitekturuddannelsen i anden del af andet studieår, og man kunne måske forestille sig, at studerende, der allerede har fået merit for valgfag, kan læse forud.

Men så enkelt er det ikke, siger Richard Hare. For tredje studieår består af en praktikperiode, hvorunder den studerende også skriver sit bachelorprojekt. »Det er med andre ord et ret færdigstøbt program,« siger Richard Hare.

SU’en fortsætter trods lediggang

Oliver Ter-Borch overvejer, om han måske kan tage noget studierelevant erhvervsarbejde i den tid, hvor han skulle have haft valgfag. Men det økonomiske er faktisk på plads.

»Jeg ringede jo til studievejledningen om spurgte, om jeg ville kunne få SU i perioden uden kurser, fordi jeg jo fortsat vil være indskrevet på universitetet. Det havde vejlederen aldrig hørt om før,« siger Oliver.

»Men hun ringede tilbage og sagde, at jeg stadig ville kunne få SU, og det synes jeg nærmest er det mest groteske – det er jo spild af alles ressourcer, hvis jeg får SU, mens jeg går rundt og laver ingenting.«

Han har svært ved at se fidusen i at godkende studieaktivitet fra RUC på hans uddannelse.

»Man taler meget om fremdriftsreformen. Men det virker ikke som om, der er meget fremdrift i, at vi sidder og triller tommelfingre. Jeg kan ikke se, at der er nogen, der vinder på den her situation.

Oliver har klaget til meritankenævnet på SCIENCE og bedt om at få annulleret meritoverførslen fra RUC.

»Man er lige startet på studiet, og tror at alt er godt, og så får man sådan en dér smidt lige i hovedet. I princippet kunne jeg jo bare have ladet være med at gå til eksamen på RUC. Vi spilder hinandens tid her,« siger Oliver Ter-Borch.

chz@adm.ku.dk

Seneste