Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Tysk videreformidlede overenskomststridige jobs

UNISKRUEBRÆKKERE? – Udfør samtaletræning med gymnasieelever. Gratis. Dette jobtilbud videreformidlede Tysk til deres studerende. Overenskomststridigt, siger Dansk Magisterforening.

»Jeg blev stiktosset. KU skal ikke videreformidle et opslag, hvor en statslig organisation forsøger få dækket kvalificerede arbejdsopgaver ved at spise studerende af med en anbefaling og gymnasieerfaring.«

Sådan beskriver Knud Haugmark, tyskstuderende, sin reaktion på det jobopslag, som en medarbejder fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk før påske havde uploadet på ’Tyskforum’ – Tyskstudiets internetforum.

Opslagets afsender var Rungsted Gymnasium, som søgte »tyskstuderende til samtaletræning med vores elever på tyskholdene« – en ordning som gymnasiet efter sigende tidligere har brugt med »stor succes.«

Ansættelses- og lønforhold nævntes ikke. Kun at Rungsted Gymnasium kunne »tilbyde de studerende et grundigt indblik i de krav og det niveau, der vil møde dem, hvis de engang selv skulle ende som gymnasielærere.«

Efter at have læst opslaget henvendte Knud Haugmark sig til kontaktpersonen på Rungsted Gymnasium. I en mail skrev han, at han meget gerne ville udføre opgaven – men mod gængs timeløn. Han modtog herefter dette svar:

»Dette projekt er ment som et tilbud til folk, der gerne vil have indsigt i gymnasieverdenen samt få noget godt at skrive på deres CV. Andre tyskstuderende på Københavns Universitet har allerede udvist interesse for projektet, selv om de ikke får gængs timeløn.«

DM: ’Meget problematisk’

Knud Haugmark sendte efterfølgende en orienterende mail til Dansk Magisterforening (DM), som finder gymnasiets fremgangsmåde kritisabel

»Det vil vi klart betragte som et brud på overenskomsten,« siger Ingrid Stage, Formand for DM.

Ifølge DM, der henviser til SUL (Fagforeningen for studenterundervisere, studentervejledere og studentermedhjælpere), bør lønnen for studerende på grunddelen være minimum 179 kroner. Og højere for studerende, der har bestået deres bachelor.

»Det er derfor er naturligvis ikke i orden, at Rungsted Gymnasium tilsyneladende har en praksis, hvor de bruger studerende til akademisk arbejde – og ikke aflønner dem derefter. Jeg finder det meget problematisk, at en statslig institution benytter sig af gratis arbejdskraft på den måde,« siger Ingrid Stage

Tysk lover øget opmærksomhed

Knud Haugmarks kritik er dog ikke kun rettet mod Rungsted Gymnasium, men også mod Tysk, der videreformidlede jobopslaget.

»Selvfølgelig skal universitetet tjekke, om de jobopslag, de videreformidler, lever op til de overenskomstbestemte løntariffer.«

DM’s formand Ingrid Stage er enig.

»KU skulle nok i situationen have været mere kritiske inden de videreformidlede opslaget. Som minimum skal vilkårene fremgå af et opslag. Generelt mener jeg ikke, at universitetet bør videreformidle opslag om gratis arbejdskraft.«

Studieleder ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Karsten Schou, fortæller at man i første omgang ikke vurderede opslaget som problematisk:

»Det har ikke været vores opfattelse, at den formulering I citerer, i sig selv signalerer, at der skulle være tale om overenskomstbelagt arbejde,« siger Carsten Schou.

»Men vi er kede af, at DM finder det nævnte tilfælde problematisk. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på, at den slags situationer ikke opstår. Vi modtager mange henvendelser om studiejobs og andre tilbud til studerende, som vi efter bedste evne vurderer relevansen af, inden vi formidler dem videre. Vi har ikke haft som praksis at udsætte sådanne tilbud for en egentlig arbejdsretslig vurdering, men vi vil da i lyset af denne henvendelse være opmærksomme på problemstillingen i fremtiden.«

Gym-rektor: ‘En misforståelse’

Knud Haugmarks orienterende mail til DM afledte reaktioner fra Rungsted Gymnasium. Umiddelbart efter modtog han i hvert fald denne kortfattede mail fra jobopslagets kontaktperson:

»Jeg vil blot orientere dig om, at der gives løn.«

Uniavisen har efterfølgende kontaktet Rungsted Gymnasiums ledelse. Vi ville gerne høre om aflønning altid har været tilfældet – det fremgår netop af opslaget at gymnasiet tidligere har benyttet studerende til disse jobfunktioner – samt hvilken løn, de KU-studerende vil modtage for deres arbejde. Det fremgår ikke af den mail som Knud Haugmark modtog.

Rektor Mogens Hansen responderede med følgende udtalelse:

»Der er tale om en misforståelse, som skyldes en uheldig formulering fra en lærer, som ikke kendte til forhistorien. Herunder at vi altid udbetaler overenskomstmæssig løn.«

Se jobopslaget fra Tyskforum i pdf’en nedenfor

nicklas.lund@adm.ku.dk

Seneste