Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Udbredt mistillid til ledelsen

Undersøgelse viser meget lav tillid til ledelsen på fire fakulteter. Resultatet skal nu studeres nærmere

Resultatet af en ny arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Københavns Universitet (KU) er ikke til at tage fejl af. Medarbejderne på fire fakulteter (Samfundsvidenskab, Teologi, Humaniora, Naturvidenskab) har meget lav tillid til ledelsen, og de føler at der eksisterer en meget lav grad af retfærdighed på deres arbejdsplads.

Dekanen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Samf), Troels Østergaard Sørensen, mener at spørgsmålene om tilliden til ledelsen er lidt ‘mystisk’ formuleret, så han afventer hvad man kan udlede af en nærmere analyse i samarbejdsudvalget, men han hæfter sig ved at tilliden på de fire fakulteter er næsten lige lave.

»Tallene ser umiddelbart ikke pæne ud, men resultatet kan tolkes i retning af at medarbejderne har benyttet undersøgelsen til at udtrykke deres generelle utilfredshed med hele ledelseskonceptet i universitetsloven,« siger Troels Østergaard Sørensen.

Dekanen glæder sig til gengæld over at 90 procent af de ansatte enten er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejde.

De første af KU’s arbejdspladsvurderinger indløb på Det Humanistiske Fakultet (Hum). Ved den lejlighed udtalte dekan Kirsten Refsing at hun ikke opfattede resultatet som en mistillid til hende som person.

Generelt tilfredse
Karen Boesen, arbejdsmiljøkonsulent på KU, bekræfter at hvad angår spørgsmålene vedrørende tillid til ledelsen og retfærdighed er billedet det samme på de foreløbigt fire fakulteter der har gennemført undersøgelsen. Hun understreger dog at undersøgelsen ikke giver noget svar på hvad mistilliden bunder i.

Karen Boesen tilføjer at hun oplever stort engagement og vilje på fakulteter og institutter til at diskutere og kvalificere kortlægningens resultater, herunder også spørgsmålene om tillid. Samtidig pointerer hun at spørgsmålene om tillid og retfærdighed er fire ud af 60 spørgsmål i undersøgelsen.

»Det er vigtigt også at fremhæve at Universitetets medarbejdere generelt føler at de har stor indflydelse på beslutninger om eget arbejde, og for både vip- og ph.d.-gruppen gælder at langt den største del i ‘meget høj grad’ eller i ‘høj grad’ er tilfredse med de forskningsopgaver de arbejder med i øjeblikket, og at de i ‘meget høj grad’ eller i ‘høj grad’ har ‘passende indflydelse’ på hvilke forskningsopgaver de får,« siger Karen Boesen.

Samlet set svarer 86 procent af universitetets medarbejdere at de er ‘meget tilfredse’ eller ’tilfredse’ med deres job alt taget i betragtning.

Alle er ofre
Poul Erik Krogshave, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), mener at det både er de enkelte ledere som personer og ledelsessystemet der blev indført med universitetsloven i 2003, som medarbejderne har mistillid til.

»Du kan ikke skille de to ting fra hinanden da de dårlige ledere er en direkte følge af bestemmelserne i universitetsloven. Den nye lov reducerede jo medarbejderindflydelsen ved ansættelsen af ledere til nul da lederne nu bliver udpegede oppefra og ikke bliver valgt af medarbejderne,« siger han og tilføjer:

»Den manglende legitimitet gør at nogle mangler det elementære grundlag for at kunne fungere tilfredsstillende som anerkendte og respekterede ledere, så de er også en slags ofre for loven.«

Nils O. Andersen, dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat), oplyser at man i fakultetets samarbejdsudvalg (fsu) har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe der skal vurdere resultaterne og komme med en indstilling til fsu den 20. april.

»Vi har fokus på at følge op lokalt, så alle institutter skal lave handleplaner, men vi skal også diskutere hvilke problemer der har mere tværgående karakter,« siger han.

Fritz Buster Nielsen, tillidsrepræsentant på Nat, ønsker også at afvente indstillingen fra arbejdsgruppen inden han vurderer resultaterne. Han glæder sig dog over at undersøgelsen blev lavet inden nedskæringsrunden på fakultetet i december sidste år hvor blandt andet de ansatte på Biologi udtrykte mistillid til ledelsen da han ikke mener at man havde fået et retvisende billede af tilliden til ledelsen hvis undersøgelsen var lavet midt under eller lige efter en stor sparerunde.

Det Farmaceutiske Fakultet skal som det sidste af de i alt otte fakulteter på KU lave sin arbejdspladsvurdering i oktober-november i år.

clba@adm.ku.dk

Seneste