Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Udbudsplaner skaber frygt blandt ansatte

Fra næste år skal private leverandører have mulighed for at byde på en lang række opgaver på Københavns Universitet

En del af de ansatte på Københavns Universitet (KU) må forberede sig på at private virksomheder snart får mulighed for at overtage en række opgaver der hidtil er blevet udført internt på universitetet. Det drejer sig om alt lige fra rengøring, håndværkerydelser, pleje og vedligeholdelse af grønne områder, samt drift og vedligeholdelse af bygninger. Ifølge indkøbschef Peter Lintrup har fusionen og arbejdet med campusplanen betydet at KU har forskudt udbudsplanen et år, men senest i løbet af 2008 skal de private have mulighed for at byde ind. »Hele formålet med at sende noget i udbud er at afgøre om andre kan gøre det billigere, så der er ingen tvivl om at det er et spørgsmål om at effektivisere,« siger Peter Lintrup.

Han forstår godt hvis usikkerheden omkring de fremtidige ansættelsesforhold skaber nervøsitet blandt de ansatte, men han understreger at virksomhedsoverdragelsesloven kræver at de ansatte tilbydes at beholde deres job på samme ansættelsesvilkår som før hvis en privat leverandør skulle gå hen og overtage et arbejdsområde. Han tilføjer at KU’s udbudspolitik blev godkendt i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) for tre år siden, så de ansatte har haft tid til at forberede sig på de nye forhold.

Frygt for prisdumping

Ifølge Elsebeth Andersen, fællestillidsrepræsentant for rengøringsassistenterne, har udbudsplanerne længe givet et utrygt arbejdsliv for mange rengøringsassistenter, men de har efterhånden lært at leve med at have udbudstruslen hængende over hovedet. En ny konsulentundersøgelse har netop påvist at Driftsafdelingen Indre By har en rengøring der er 900.000 kroner billigere end markedsniveauet, og en lignende analyse fra Det Humanistiske Fakultet har givet et tilsvarende resultat, så Elsebeth Andersen forstår ikke at ministeriet vil tvinge KU til at gennemføre en dyr og ressourcekrævende udbudsrunde.

»Vi er klar til at kæmpe da det vil betyde at mange ældre ansatte må give op hvis et privat selskab vinder udbuddet. De kan kun gøre det billigere ved at tvinge os til at løbe hurtigere, og da mange er nedslidte efter at have arbejdet på KU i mange år, vil de ikke kunne klare jobbet længere. Så vil de stå arbejdsløse og uden uddannelse. Det er forfærdeligt,« siger Elsebeth Andersen. EU-direktiver og vejledningen fra Finansministeriet betyder at alle opgaver over 500.000 kroner skal udbydes i offentlig licitation, så ifølge Poul Erik Krogshave, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), har medarbejderrepræsentanterne i HSU ikke kunnet gøre andet end tage planerne til efterretning, og samtidigt sikre at HSUs retningslinier for udbud og udlicitering overholdes.

Hvert driftsområde har mulighed for at byde på deres eget arbejde på lige vilkår med de private, men Poul Erik Krogshave frygter alligevel at opgaverne kommer på private hænder. »De private kan byde under for at få foden indenfor, og så sætte prisen op året efter eller ikke levere den kvalitet de har lovet. Der er mange eksempler på at kvaliteten af udliciteret rengøring er så dårlig at det skriger til himlen,« siger han.

Usikkerhed om betjente

Betjentenes arbejde var ifølge Peter Lintrup et af områderne der tilbage i 2004 ikke blev vurderet egnet til at komme i udbud, men nye analyser har vist at der er ansat 78 betjente alene på det gamle KU. Eftersom de udfører mange andre opgaver end der står i deres jobbeskrivelse, er man gået i gang med en større analyse af deres faktiske arbejdsopgaver. Deler de post ud, fungerer som håndværkere, elektrikere, gartnere eller noget helt andet?

»Vi ved at de er 78, men hvad det præcist indebærer at være betjent, ved vi ikke,« siger Peter Lintrup. Ifølge Frank Nielsen, tillidsmand for betjentene, er mange usikre fordi de føler at deres arbejdsplads er truet, men han hilser velkomment at der nu kommer en grundig analyse af betjentenes jobfunktioner. De er nemlig indstillet på selv at byde på opgaven hvis det bliver aktuelt. »Det handler om at lave et detaljeret udbudsmateriale med alle jobfunktioner grundigt beskrevet hvis vi skal have mulighed for at konkurrere på lige vilkår. Ellers kan de private byde lavt og så sende en ekstraregning til universitet for de ekstra opgaver bagefter,« siger han.

Seneste