Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Udenlandske studerende koster lille halv milliard i SU

FOLKETINGET – 63 procent af de tilrejsende studerende, som påbegyndte en hel videregående uddannelse i Danmark i 2012 fik ret til SU.

9.293 mennesker med udenlandsk statsborgerskab gik i gang med en videregående uddannelse eller ph.d. i Danmark i 2012. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.

Tre fjerdedele af dem kommer fra andre EU-lande plus Norge, Island og Liechtenstein.

63 procent af de udenlandske studerende, der gik i gang med en hel uddannelse, fx en bachelor- eller kandidatuddannelse fik samtidig ret til SU. Det svarer til omkring 6.000 personer.

Det står i et svar, som uddannelsesminister Morten Østergaard (R) har sendt til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på et spørgsmål fra folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Ret dyrt for de betalende studerende

Den danske SU er i øjeblikket på 69.000 kroner om året, så dermed koster de 6.000 studerende over 400 millioner kroner i årlig SU. I 2012 var statens udgift til SU til studerende på videregående uddannelser 481 millioner kroner i alt. (Dertil kom over en halv milliard i SU til udenlandske studerende på ungdomsuddannelser).

Dette tal stammer fra et svar, som uddannelsesministeren gav Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg i september.

Siden 2006 har borgere i fra hele EU (og Norge, Island og Liechtenstein) kunnet studere gratis i Danmark på hele uddannelser.

Folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl har også spurgt ministeren, om der er »et tilsvarende antal danske studerende, som studerer i de pågældende lande, hvor disse lande så betaler for de danske studerende,« men disse tal er ikke gjort op, konstaterer uddannelsesministeren.

Dog skønner Uddannelsesministeriet i endnu et svar til Folketinget fra 2012, at ’nettotaxameterudgiften’, altså de penge, som staten betalte universiteterne for at have de udenlandske studerende indskrevet, var 440 millioner kroner i 2010.

Da den internationale mobilitet for studerende i de senere år har været stigende, er udgiften formentlig lidt højere i år.

Ministerium: Samlet set en god forretning for Danmark

Det er dog ministeriets vurdering, at de udenlandske studerende er gode for Danmarks økonomi, selv om de koster samfundet en del penge, både den lille halve milliard til SU og den lille halve milliard til studiepladser:

»Uddannelsesministeriet vurderer, at tiltrækningen af internationale studerende på hele uddannelser til de danske videregående uddannelsesinstitutioner samlet set (arbejdsudbud, skat m.v.) bidrager positivt til de offentlige finanser, også selvom den danske stat i vidt omfang finansierer de umiddelbare uddannelsesudgifter og endvidere SU til en række internationale studerende,« skriver uddannelsesministeren til Folketinget.

Studerende fra andre steder i verden end EU og EØS-landene betaler studieafgift og får ingen SU. En MA i antropologi på Københavns Universitet koster eksempelvis disse studerende 75.000 kroner per år, mens en MA i biokemi koster 110.000 kroner årligt.

chz@adm.ku.dk

Rettelse: Beløbet som betalende studerende skal lægge i studieafgift for at læse en MA i biokemi var fejlagtigt angivet som 55.000 kroner om året i denne artikel, men dette beløb er prisen for et semester.

Seneste