Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Udryddelsestruede planter reddet fra skraldespanden

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED - Statens Naturhistoriske Museum, der er en del af Københavns Universitet, ville lukke Vævskulturlaboratoriet i Botanisk Have og kassere den enestående samling af blandt andet orkideer og kødædende planter, men nu ser det ud til, at der er fundet en løsning.

Planter forsvinder nu fra jordkloden i en sådan fart, at to tredjedele af alle arter kan være uddøde inden århundredets udgang, vurderer forskerne.

Botanisk Have har hidtil ydet sit lille bidrag til at sikre den biologiske mangfoldighed ved, at havens vævskulturlaboratorium har dyrket 150 udryddelsestruede arter af planter i en in vitro genbank, og dermed medvirket til at bevare dem.

Det drejer sig blandt andet om planter fra Mascarenerne, Yemen og orkideer fra Thailand, som er i fare for eller allerede er uddøde i naturen.

Se billedgalleri her

Men det skulle være slut, havde ledelsen for Statens Naturhistoriske Museum (SNM), der hører under Københavns Universitet, besluttet.

Vævskulturlaboratoriet skulle lukkes, fordi »det skønnes ikke at bidrage til museets kerneaktiviteter,« fremgår det af forslaget til en ny organisering af SNM, der blev offentliggjort inden sommerferien.

Flyttes til IGN

Nu ser det ud til, at der er fundet en løsning i sidste øjeblik der indebærer at laboratorium og genbank overflyttes til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), også på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Science.

SNM fortsætter med at finansiere driften af genbanken i et par år, og vil fremover købe ydelser hos IGN i forbindelse med opretholdelse af genbanken og produktion af planter til Botanisk Have.

Lektor, ph.d. Jens Iver Find, der er daglig leder af vævskulturlaboratoriet, glæder sig over redningen, som han mener er meget vigtig for Botanisk have.

Backup ved uheld

Han forklarer, at genbanken, hvor vævskulturlaboratotiet dyrker planterne, fungerer som backup i forhold til samlingerne og udstillingerne i Botanisk Have.

Hvis en plante går ud, kan gartnerne altid henvende sig til laboratoriet og få et nyt eksemplar, som kan dyrkes til fuld størrelse i et særligt beskyttet væksthus, inden det bliver plantet ud.

Det skete blandt andet sidste år, hvor »Conservation Houset«, der udstiller mange af de sjældne planter, blev ramt af oversvømmelse under et voldsomt skybrud.

»Alle store botaniske haver i verden drømmer om at etablere et vævskulturlaboratorium som vores. Det er den moderne måde at drive en botanisk have på, og uden en genbank risikerer man, at værdifuldt genmateriale forsvinder for altid,« siger Jens Iver Find.

Ifølge bogen »Sustaining Life« udgivet af en gruppe forskere fra Harvard Medical School i USA vil vi mennesker ganske enkelt blive mere syge, hvis vi fortsætter med at udrydde arter og planter i vores nuværende tempo.

Forskerne leder nemlig i øjeblikket i naturen efter ingredienserne der kan gøre kræftbehandling bedre, udvikle nyere og bedre antibiotika, lave sikrere og stærkere hovedpinepiller eller afsløre en kur mod blindhed.

Vævskulturer er en videnskab

Jens Iver Find fortæller, at der er et meget stort arbejde forbundet med at drive genbanken.

Plantematerialet skal først gøres sterilt og der skal udvikles dyrkningsmedier til vævskulturerne, altså en blanding af næringsstoffer og hormoner, som er tilpasset til hver enkelt plantes særlige behov.

Temperatur og lysforhold skal også være optimale.

Hver måned deles og overføres planterne til et nyt glas med frisk næringsmedium. Der skal som hovedregel altid være tre med hver art i genbanken. Ét ’gammelt’, der fungerer som backup og to glas med ny-overførte planter.

Botanisk byttebørs

Ifølge Jens Iver Find spiller vævskulturlaboratoriet også en vigtig rolle i forhold til at skaffe nye sjældne planter til Botanisk Have.

Det er nemlig ikke længere muligt at sende en ekspedition ud til fjerne egne af jordkloden og indsamle nye eksemplarer i naturen.

Det kræver en tilladelse fra værtslandet, og det er svært at få.

En botanisk have må derfor have noget at bytte med i form af planter eller specialviden for at få nye planter ind.

Her spiller de udryddelsestruede planter og Seidenfadens orkidesamling, der er opkaldt efter den tidligere danske ambassadør i Thailand, der indsamlede planterne, en vigtig rolle.

Botanisk Have har således udvekslet orkideer med Royal Botanic Gardens, Kew i London, og de thailandske samarbejdspartnere er også villige til sende nye sjældne eksemplarer, hvis botanisk have lover at bevare orkideerne i genbanken og uddanner deres botanikere til selv at drive en genbank.

clba@adm.ku.dk

Seneste