Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Udvalg foreslår klar politik for forskningsfriheden

Praksisudvalget anbefaler bestyrelsen at sikre at alle forskere får tid til at lave grundforskning og præcisere at forskningsfriheden gælder for alle

Den frie forskning risikerer at blive den store taber på det nye Københavns Universitet (KU) efter fusionen med Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU). Det konkluderer Praksisudvalget i en ny redegørelse lavet på opfordring af rektor. Udvalget anbefaler som konsekvens at bestyrelsen indfører klare regler der sikrer alle forskere et minimum af tid til at lave fri grundforskning. »Universitetet har en betydelig modstandsdygtighed, men man skal ikke være blind for at nettet strammes, og rummet for den frie grundforskning bliver stadig snævrere,« siger professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, formand for Praksisudvalget.

Det smitter
Ifølge udvalget er det væsentligste problem at KVL, der selv er blevet fusioneret med de to sektorforskningsinstitutioner Fødevareøkonomisk Institut og Center for Skov, Landskab og Planlægning, er kommet med i KU-familien.
Sektorforskningsinstitutionerne har nemlig ifølge redegørelsen langt dårligere mulighed for at drive fri forskning end de klassiske universiteter da de skal rådgive og lave myndighedsopgaver for ministeriet
»Vi ser en betydelig udfordring i at indpasse dem på KU. Sektorforskningen og universiteterne bliver forbundet i et skæbnefællesskab gennem de kontrakter som skal finansiere sektorforskningen. Det kan have en afsmittende effekt på resten af universitetet så andre forskere begynder at lægge bånd på sig selv i forhold til at udtale sig kritisk,« siger Carsten Henrichsen. Udvalget foreslår derfor at bestyrelsen formulerer en politik der fastslår at de tidligere sektorforskningsinstitutioner er underlagt de samme kriterier for god forskning som resten af KU. »Vi vil skærpe kravene til det forskningsmæssige grundlag for rådgivningen af ministeren,« tilføjer udvalgsformanden. Det sidste kritikpunkt fra udvalget er at ministeren fortsat har mulighed for at påvirke sammensætningen af ledelsen på de to tidligere sektorforskningsinstitutioner. Det skal laves om da der ellers er fare for at de udvikler sig til selvstændige enklaver på universitetet, konkluderer udvalget.

Selvcensur det største problem
Professor Peter Sandøe har stået i spidsen for et tilsvarende udvalgsarbejde på KVL med særlig fokus på ytringsfrihed. Konklusionen lød her at der er grund til at bekymre sig om forskernes mulighed for frit at blande sig i den offentlige debat, men han mener ikke at fusionen med de tidligere sektorforskningsinstitutioner er hovedproblemet. »Min påstand er at manglende vilje til at gå ud med kontroversielle synspunkter også udgør et problem på de gamle universiteter. Det handler dybest set om at stadig flere forskningsmidler kommer fra kasser med politisk definerede målsætninger, og for at vedblive med at være en del af det gode selskab som får eksterne midler, skal man vare sin mund når men deltager i den offentlige debat,« siger han. Peter Sandøe tror ikke på at fine hensigtserklæringer om tid til fri forskning løser ret meget. Mange forskere er nemlig, selv om de nu typisk bliver fastansat, ansat på basis af eksterne midler øremærket til specifikke forskningsprojekter. »Det ville mange steder kræve en total omfordeling af opgaverne hvis alle forskere skal have fri tid til forskning – og det vil ikke ske uden sværdslag,« siger han.

Intet behov
Rektor Ralf Hemmingsen finder at hele diskussionen om forskningsfriheden er lidt kunstig da han ikke kan se at integrationen af sektorforskningsinstitutioner ændrer grundlæggende på situationen.
»Jeg ser ikke et påtrængende behov for et særligt regelsæt om forskningsfriheden. Forskningsfriheden er og skal være grundlaget for forskernes arbejde, og praksisudvalget kan jo netop rådgive i tvivlstilfælde. Jeg hæfter mig også ved at videnskabsminister Helge Sander har sagt at forsknings- og ytringsfriheden ikke ændres ved fusionerne. Og jeg mener godt at man kan udtrykke foreliggende videnskabelig usikkerhed i myndighedsrådgivningen til ministrene. Bestyrelsen bør selvsagt vurdere om ikke principper for forskningsfriheden eventuelt kan fremhæves på kort form i den kommende vedtægt for KU. Denne vedtægt skal laves inden sommerferien 2007,« siger han. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsen.

Seneste