Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Udviklingen vendt: Flere søger kvote 2 på KU

Optagelse — Københavns Universitet har i år fået 2,6 procent flere ansøgninger via kvote 2. Dermed er tallene stabiliseret efter et stort fald sidste år.

16.882 ansøgninger.

Københavns Universitet ser en stigning på 2,6 procent i årets kvote 2-ansøgninger i forhold til sidste år, hvor 16.453 sendte ansøgning via kvote 2. Dermed er ansøgertallet ved at stabilisere sig, efter det sidste år tog et dyk på 14,1 procent. Udviklingen skal ses i lyset af, at ekstraordinært mange søgte ind på de videregående uddannelser årene forinden, hvor pandemien begrænsede unges mulighed for udlandsrejser.

Også på nationalt plan er tallene stabiliseret. Ser man på kvote 2-ansøgninger på tværs af landets uddannelser, er der seks procent flere ansøgere.

»Først og fremmest glæder jeg mig over, at så mange unge griber muligheden for at søge ind på en videregående uddannelse, og at vi skridt for skridt bevæger os væk fra den coronatid, som også påvirkede de unges uddannelseslyst,« siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

KVOTE 2-ANSØGERE 2022

(Ændring 2022-2023)
Sundhedsvidenskab: 4.987 (+2,6 %)
Natur- og Biovidenskab: 2.516 (-4,9 %)
Humaniora: 3.134 (-2,0 %)
Jura: 1.581 (+5,8 %)
Samfundsvidenskab 4.597 (+10,0 %)
Teologi: 67 (-10,7 %)

Samfundsvidenskab trækker op

Det er særligt på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, at ansøgningerne til KU er strømmet ind. Med 4.597 ansøgere er det en stigning på hele 10 procent i forhold til sidste år.

Forklaringen skal til dels findes i den nyoprettede uddannelse kognitions- og datavidenskab, der har fået 119 ansøgninger, og derudover oplever særligt økonomi en større interesse med 312 ansøgere, hvilket er 15,1 procent flere end sidste år.

Faldet er omvendt størst på Det Teologiske Fakultet, der har fået 10,7 procent færre ansøgere. På grund af fakultetets lille størrelse er det i praksis kun et fald fra 75 til 67 ansøgere.

Invitation til prøve – og måske interview

KU’s model for optagelse betyder, at ansøgerne skal bestå en prøve i matematiske og sproglige færdigheder på godt 200 spørgsmål. Her bliver ansøgerne testet i, om deres kvalifikationer svarer til et karaktergennemsnit på mindst 6,0 på gymnasialt niveau, og om de har færdighederne til at kunne gennemføre en uddannelse på universitetet.

De bedste kandidater bliver derefter inviteret til et skriftligt eller mundtligt interview, hvor de blandt andet skal reflektere over deres valg af studie.

Seneste