Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Udviklingskontrakt med flere krav

Videnskabsministeriet har opstillet 16 nye krav til Københavns Universitet (KU), og så har medarbejderne fået tilføjet endnu et

Ledelse og ansatte på KU skal løbe hurtigt hvis de skal stille Videnskabsministeriet tilfreds de kommende tre år. Ministeriet har nemlig peget på 16 konkrete områder hvor KU skal forbedre sig i den nye udviklingskontrakt for perioden 2008 til 2010. Det er blandt andet inden for forskning, formidling, optagelse, frafald og gennemførelsestid for de studerende at KU skal oppe sig. Rektor Ralf Hemmingsen ønsker ikke at kommentere forslaget til den nye udviklingskontrakt før bestyrelsen har behandlet sagen, men Jens Oddershede, formand for Rektorkollegiet, hilser velkomment at ministeriet nu har opstillet 16 fælles målområder som samtlige universiteter skal forholde sig til. Det vil nemlig gøre det lettere at sammenligne hvem der klarer sig godt og dårligt i konkurrencen i fremtiden. »Vi har ikke noget imod at stå til regnskab for hvad vi leverer så længe vi har frihed til selv at beslutte hvordan vi vil nå målene,« siger Jens Oddershede. Han er til gengæld imod at det bliver forbundet med økonomiske sanktioner ikke at leve op til udviklingskontrakten. Ministeriet og Rektorkollegiet forhandler i øjeblikket om udformningen af et kvalitetsmålingssystem der skal danne grundlaget for fordelingen af basismidlerne til universiteterne fra 2009, og Oddershede mener at de 16 punkter giver et indblik i hvilke kriterier ministeriet planlægger at fordele pengene efter i fremtiden.

Særlig KU-målsætning
Poul Erik Krogshave, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget på KU, tager på vegne af de ansatte til efterretning at ministeriet åbenbart ønsker at måle og veje universiteterne på kryds og tværs. Han føler til gengæld at de ansatte på KU er blevet godt behandlet af ledelsen i processen omkring udformningen af forslaget til den nye udviklingskontrakt. Ifølge Krogshave har rektor Ralf Hemmingsen nemlig indvilget i at som noget særligt for KU at tilføje et 17. mål der handler om at gøre KU til en mere attraktiv arbejdsplads.
»Personalepolitik var slet ikke en del af oplægget fra ministeriet, men rektor har lyttet til medarbejdernes ønsker og sørget for at det kom med,« siger Poul Erik Krogshave. Ifølge Jacob Fuchs, chef for institutionspolitisk kontor i Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet, er ministeriet åbent over for yderligere mål som universiteterne foreslår i deres udspil til udviklingskontrakten, for eksempel vedrørende personalepolitik. Meningen med at udforme 16 mål fra ministeriets side er netop at få en dialog i gang med universiteterne om hvad der kunne være fornuftige fælles målsætninger i fremtiden.
Han oplyser at der ikke er planer om at indføre økonomiske sanktioner mod universiteter der ikke lever op til deres udviklingskontrakt, men det er dog hans indtryk at bestyrelserne og de daglige ledelser er meget opsatte på at leve op til de fastlagte mål. Ifølge Jacob Fuchs kommer kvalitetsmålingssystemet til fordeling af basismidlerne til at bygge på færre kriterier end der er med i udviklingskontrakterne, men der vil formentligt være gengangere blandt kriterierne.

Seneste