Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uklart hvordan nyt flertal i Folketinget vil dimensionere

DIMENSIONERING - Et flertal uden om regeringen er klar til at revidere dimensioneringsplanen, der fjerner studiepladser på landets uddannelser. KU skulle i dag, mandag, aflevere sin plan for, hvordan regeringens beslutning skal føres ud i livet. Det sker næppe.

Ifølge uddannelsesordfører i SF Annette Vilhelmsen slipper uddannelsesstederne for at lukke mindst 500 af de 3.500 bachelorstudiepladser, som regeringen ellers har besluttet at nedlægge. Desuden skal nedskæringen af studiepladser ske på bacheloruddannelser, ikke bachelor- og kandidatuddannelser, som regeringen vil.

Ifølge en alternativ dimensioneringsplan, som hun agter at fremlægge sammen med et folketingsflertal, der ud over SF omfatter Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Alternativets Uffe Elbæk, skal der kun skrottes 2.500-3.000 studiepladser på landsplan. Den alternative plan ligner til forveksling det udspil, rektorerne for landets universiteter selv havde ønsket.

Flere partier er principielt for dimensionering

Annette Vilhelmsen siger også til Uniavisen, at regeringens plan for dimensionering tager for lidt højde for regionale forhold, altså at folk med en bestemt uddannelse kan have svært ved at finde job i én ende af landet og let ved det i en anden.

»Beskæftigelsestallene bygger på et landsgennemsnit og tager ikke højde for regionale forskelle,« siger Annette Vilhelmsen.

Til sammen har SF og de øvrige nævnte partier 90 mandater, og dermed flertal i Folketinget til at forlange, at regeringen skal lave en ny plan.

Således er regeringens dimensioneringspolitik kastet op i luften, kort tid efter, at rektorerne og regeringen efter længere tids tovtrækkeri indgik et kompromis om at implementere regeringens plan i en version, der også til en vis grad imødekom universiteternes ønsker.

Noget totalopgør med dimensioneringen er der dog ikke udsigt til, for flere af partierne bag den nye plan har principielt tilsluttet sig en form for dimensionering. Det var et enkelt punkt (nummer 77) blandt mange i den vækstplan, Folketinget vedtog tidligere i år. Af vækstplanen fremgår dog ikke, hvordan dimensioneringen skal ske.

KU tøver med at indsende tal som lovet

I dag, mandag, skal Københavns Universitet ifølge den hidtidige plan aflevere en oversigt over, hvordan man vil føre regeringens dimensionering ud i livet. Ifølge Politiken og Uniavisens egne oplysninger har KU’s rektor Ralf Hemmingsen tænkt sig at vende skråen, før der kommer noget fra KU:

»I rektorkollegiet både følger og respekterer vi den politiske proces. Men med denne udvikling kan vi ikke afslutte processen omkring dimensionering, før vi ved, hvad den politiske proces indebærer,« sagde han lørdag ifølge Politiken.

Åbent spørgsmål, om Folketinget vil vælte Sofie

Det er usikkert, hvordan regeringen forholder sig til kravene fra folketingsflertallet om en ny dimensioneringsplan. Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har ikke mandag formiddag reageret på Uniavisens henvendelser.

Det nyopståede flertal uden om regeringen kan vedtage en folketingsbeslutning, der pålægger regeringen at lave en ny dimensioneringsplan efter flertallets ønsker. Regeringen kan i teorien vælge ikke at følge beslutningen, men sker det, vil Folketingets flertal kunne give et mistillidsvotum til uddannelsesministeren eller statsministeren – det sidste er det samme som at vælte regeringen.

Uniavisen har spurgt partierne bag den alternative plan, om de er villige til at gå planken ud og vedtage en mistillidserklæring, hvis de ikke får deres vilje.

Uffe Elbæk fra Alternativet siger, at han ikke vil tage stilling til muligheden for et mistillidsvotum nu:

»Det skal vi tage stilling til, når vi kender ministerens svar.«

Og Annette Vilhelmsen, SF, skriver i en mail, at hun tager »en ting ad gangen.«

chz@adm.ku.dk

Seneste