Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ulf Hedetoft: kun fem-otte er utilfredse

INTERVIEW - Dekanen på Det Humanistiske Fakultet mener, at en kritisk rapport fra Arbejdstilsynet giver et fortegnet billede af forholdene for medarbejderne på fakultetet.

Arbejdstilsynet har pålagt Humaniora at udarbejde en tids- og handlingsplan, der skal forbedre et meget dårligt arbejdsmiljø i afdelingen Uddannelse & Studerende. Ifølge medarbejdernes tillidsrepræsentant er problemerne i høj grad forårsaget af den nye dekans ledelsesform og omstruktureringer på fakultetet.

Dekan Ulf Hedetoft mener, at problemerne er begrænsede, og at et af de væsentligste klagepunkter om it-systemet STADS allerede bestod, da han tog over:

»Rapporten går på en mindre del af afdelingen for Uddannelse og Studerende,« siger Ulf Hedetoft. »Og en stor del af problemstillingen her kommer ikke fra den reorganisering, der er ved at blive gennemført. Den kommer fra problemer med it-systemet STADS.«

Men der står også, at det sidste halve år har været rigtig hårdt for medarbejderne.

»Ja, det er der heller ingen tvivl om, selv om det også for en stor del skyldes problemer med STADS. Alle forandringsøvelser – især dem, der trækker lidt ud – udsætter folk for et vist psykisk pres, det ved vi jo godt. Humlen er, at det i Uddannelse og Studerende ikke kunne gå stærkere, hvis det skulle gøres ordentligt.«

På resten af fakultetet er forandringerne gået let

Ulf Hedetoft påpeger, at det er gået hurtigt med at omorganisere i den centrale fakultetsadministration, efter at han er kommet til i sommeren 2011. Blandt andet er der oprettet en ny strategienhed, der er oprettet et fælles økonomicenter for hele Fakultetet, og Kommunikationsafdelingen og afdelingen for Forskning, Læring og Innovation er blevet nedlagt og medarbejderne placeret i nye stillinger.

»Det er sket ganske hurtigt med stor effektivitet og, så vidt jeg kan vurdere, til stor tilfredshed. Men Uddannelse og Studerende er en stor og kompleks organisation med over 100 medarbejdere, hvis man tæller institutternes eksamens- og studiemedarbejdere med, og her går man ikke til det sådan hu hej vilde dyr. Vi lavede først en grundig undersøgelse af, hvordan vi kunne opnå en bedre administration med større effektivitet.«

Medarbejderne har fået den rette information

Ulf Hedetoft understreger, at ingen er blevet fyret på grund af de forandringer, han har indført.

»Det har hele tiden været udmeldt, at denne øvelse ikke indebærer afskedigelser eller personalereduktioner. Det har jeg sagt i alle de sammenhænge, hvor det her har været oppe, så ingen bør kunne være i tvivl. Det har kun handlet om at finde ud af, hvad ligger bedst her centralt, og hvad der ligger bedst andre steder i systemet.«

»Og så er det klart, at der har været visse medarbejdere, der har været nervøse for, om de måske skulle omplaceres til et institut – noget, der for nogle åbenbart ikke har været særlig attraktivt. Men det er vigtigt at anskue Fakultetet som en samlet organisation, hvor snitfladerne skal være på plads og medarbejdere bør yde en indsats det sted, hvor det giver bedst mening. I praksis er det så i øvrigt uendeligt få personer, det kommer til at berøre.«

Rapportens konklusioner er usikre

»Hvis du spørger mig, så er der visse fortegninger i rapporten, og der er også visse ting, der ikke kan forstås. Også fra nogle medarbejdere har jeg hørt, at de ikke helt kan genkende den måde at fremstille det på.«

Men hvad vil I gøre? Arbejdstilsynet pålægger jer jo at reagere.

»Det gør vi skam også. Vi er i gang med at lave et svar til den 22. marts.«

Hvorfor kom Arbejdstilsynet ud? De kommer vel ikke bare af sig selv.

»Jo, det gør de. De kommer netop uanmeldt. Det skal de jo også. Jeg ved ikke andet end, at sådan noget sker med regelmæssige mellemrum, og så finder de jo noget de fleste steder, når de nu engang kommer. Egentlig skal man også lægge mærke til, at det stort set er det eneste sted, de har fundet noget at bemærke på hele fakultetet.«

Hvad siger de administrative medarbejdere til forandringerne? Vi hører jo, at der er en rumlen og en utilfredshed.

»Nu får du jo kun min version af det, men det jeg hører, er, at der har været en vis utilfredshed blandt enkelte medarbejdere, men at det har været meget isoleret til en relativt lille gruppe i afdelingen for Uddannelse og Studerende. Et sted mellem fem og otte medarbejdere, som har følt sig under pres og talt højt om det. Og dem har jeg og andre forsøgt at hjælpe løbende. Vi har taget hånd om det og blandt andet sat en ekstern konsulent på sagen, så der er blevet gjort noget. Jeg tager det også meget alvorligt, når folk ser sådan på situationen. Netop for at aflive fejlagtige forestillinger om, hvad virkeligheden er, og hvad intentionerne er i ledelsen. Det er det, man kan gøre, og skal gøre.«

Rettelse 8. marts: I en tidligere version af denne artikel skrev vi, at »Ulf Hedetoft mener, at problemerne er begrænsede, og at han har arvet de væsentligste af dem fra sin forgænger:«. Ulf Hedetoft påpeger, at problemerne, som han refererer til, ikke skyldes hans forgænger, men it-systemet STADS. Udtrykket ‘arvet’ kan misforstås, så det har vi fjernet.

chz@adm.ku.dk
clba@adm.ku.dk

Seneste