Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ultimative krav fra sociologistuderende

INDFLYDELSE - Efter et møde onsdag er de studerende på Sociologi klar til at acceptere ledelsens plan for undervisningen på instituttet. Men de vil have garantier for kvaliteten af timerne og udvalget af fag.

En ny organisering af undervisningen på Sociologi er blevet debatteret heftigt i den seneste uge. Ikke mindst fordi institutledelsen på Sociologi lancerede sin plan som et fait accompli(en fuldbyrdet handling, red.). Der har således ikke i løbet af foråret været nogen diskussion mellem ledelse og studerende af fordele og ulemper ved en ny struktur på Sociologisk Institut.

Den debat kom i stedet til at udspille sig via debatindlæg på Uniavisen.dk.

LÆS OGSÅ:
Åbent brev fra de sociologistuderende
Åbent svarbrev til gruppe af sociologistuderende
Sociologistuderende: Ledelsen har ikke svaret på det vigtigste

Ledelsen på Sociologi ønsker kort fortalt at skære ned på antallet af undervisere til øvelsestimerne for de bachelorstuderende. I stedet skal timerne dækkes af de ph.d.-studerende, hvorved man også får knyttet forskning og studier på BA-niveau tættere sammen, lyder ledelsens argument. Men de studerende frygter, at planen snarere handler om at spare på udgiften til de nuværende underviseres løn, og at de ph.d.-studerende i fremtiden får mindre tid til at undervise på kandidatuddannelsen, hvor de primært underviser i dag.

De ph.d.-studerende er også urolige. Hvis de skal undervise i grunduddannelsens rugbrødsfag efter ferien, er det ikke sikkert, at de får lige så let som nu ved at knytte deres undervisning sammen med deres egne forskningsprojekter.

Vi vil have et udvalg af fag at vælge

Efter at have forlangt at planen for undervisningen skulle udsættes i et år, erklærer de studerende sig nu klar til at samarbejde.

»Vi accepterer den ændring, som ledelsen har lagt frem,« siger fagrådets talsmand Andreas Løppenthin. »Men vi stiller til gengæld nogle klare krav. Du kan godt kalde dem ultimative.«

For det første forlanger de studerende, at Sociologis ledelse garanterer et vist minimum af fag på kandidatuddannelsen i Sociologi. Det er de fag, der udbydes af de ph.d.-studerende i dag.

»Det acceptable minimum er i størrelsesordenen 35 fag,« siger Andreas Løppenthin. »Men vi ser gerne flere.«

Ingen overfyldte lokaler

Det andet krav til ledelsen fra de studerende er en garanti for hvor mange studerende, der maksimalt må være på hvert undervisningshold.

»Der bliver støt optaget flere studerende på vores uddannelse, men antallet af undervisere er ikke fulgt med,« siger Andreas Løppenthin.

Han og de øvrige studerende forventer, at ledelsen vil imødekomme kravene.

»De har jo fremlagt den nye ordning som en forbedring af vores uddannelse, så hvis de mener det, er der ingen grund til at sige nej,« siger Andreas Løppenthin.

Institutleder på Sociologi Carsten Strøby-Jensen har ikke ønsket at kommentere diskussionen med de studerende i Uniavisen.

chz@adm.ku.dk

Seneste