Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Umenneskelige personalevilkår

SYNSPUNKT - HK-fællestillidsrepræsentanterne er utilfredse med, at medarbejdere, der har sagt ja til en fritstillingsaftale, tvinges til at bruge al deres ferie i opsigelsesperioden. Det betyder, at de ikke kan holde ferie med deres familie og børn, hvis de får et nyt job.

HK Områdeklubben på Københavns Universitet har drøftet og evalueret konsekvenserne af de besparelser, der har været på flere fakulteter og institutter.

Vi finder det helt ubegribeligt, at det var nødvendigt med besparelser, når der samtidig er overskud på finanserne.

Det fremmer heller ikke de ansattes opbakning til ledelsens dispositioner.

Medarbejdere med børn i knibe

Vi står uforstående over for den umenneskelige tilgang, der har været til fx fritstillingsaftalerne, hvor man flere steder har krævet, at medarbejderne bruger al deres ferie i opsigelsesperioden, selvom fratrædelsestidspunktet ligger 1. juli eller 1. august.

Dette betyder i praksis, at får medarbejderen et nyt job, kan de imødese ni til ti måneder uden ferie, hvilket er helt urimeligt. De medarbejdere, som har småbørn eller skolesøgende børn, er helt på den, da de så ikke kan holde ferie i børnenes ferier og dermed heller ikke med deres familier.

Vi må konstatere, at det ikke er ånden i den vedtagne personalepolitik, der har ligget til grund for de aftaler, som ledelserne har indgået.

Vi vil opfordre til, at den rigide tilgang til aftalerne ændres til en human tilgang, da det er endnu et slag i ansigtet på de opsagte medarbejdere at fratage dem muligheden for ferie i det kommende arbejdsår.

Seneste