Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Underskud vendt til kæmpe overskud

ÅRSRESULTAT 2010 - Først forventede ledelsen et minus på cirka 25 millioner og nedlagde som konsekvens godt 120 stillinger, men nu tegner det i stedet til et overskud på cirka 160 millioner kroner i 2010. Medarbejderrepræsentanterne opfordrer ledelsen til at få bedre styr på økonomien.

De ansattes repræsentanter på Københavns Universitet (KU) har svært ved at finde en grimasse, der kan passe.

For godt nok er det glædeligt, at deres arbejdsplads forventer et kæmpe overskud på cirka 160 millioner kroner på sidste års budget. Men det gør det samtidig svært for de ansatte at forstå, hvorfor det var nødvendigt at sige farvel til så mange af kolleger ved årsskiftet, når det nu viser sig, at der er masse af penge på kontoen.

Således blev 82 medarbejdere afskediget ved årsskiftet, og yderligere 35 valgte at sige ja til tilbuddet om at gå frivilligt, da universitetet skulle spare mellem 60 og 70 millioner kroner for at begrænse underskuddet til lidt over 25 millioner kroner.

Læs også 82 er indstillet til afskedigelse

Få styr på økonomien

Poul Erik Krogshave, næstformand for Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), kalder tallene ’voldsomme’.

»Det er vigtigt at bemærke, at overskuddet er fremkommet på bekostning af de mange medarbejdere, der blev afskediget i 2010. Medarbejdersiden vil stærkt opfordre til, at KU bliver endnu bedre til at styre økonomien, så vi ikke ender med at komme i samme situation i 2011, hvor der også er afskediget medarbejdere, på trods af at det tegner til et stort overskud,« sagde Poul Erik Krogshave på HSU-mødet den 16. marts.

Joan Lykkeaa, medarbejderrepræsentant i HSU, sagde, at hun finder det bekymrende rent politisk, at KU ikke er bedre til at budgettere. Hun mener, at konsekvensen kan blive, at det bliver svært at argumentere for at bevillingerne til forskning og uddannelse skal øges.

De danske universiteter har således længe kæmpet for at få bevilget flere basismidler, som universiteterne selv kan disponere over, samt at taxametertilskuddet til uddannelse bliver sat op.

Ingen jobgaranti fra rektor

Ralf Hemmingsen kaldte på HSU-mødet resultatet for 2010 for tilfredsstillende, men han pegede på, at fremtidsudsigterne er usikre, og at KU derfor hurtigt forventes at få brug for pengene.

Universitetet forudser således et drastisk fald i indtægterne, når globaliseringsmidlerne ophører efter 2012, og hvis man skal undgå meget dramatiske tilpasninger, er det vigtigt at have en væsentlig opsparing og allerede nu at forholde sig til risikoen for, at KU bliver ramt meget hårdt økonomisk.

Rektor Ralf Hemmingsen vil derfor heller ikke udstede en garanti for, at det ikke bliver nødvendigt med nye afskedigelser frem mod 2012.

Trådte på bremsen

Ifølge universitetsdirektør Jørgen Honoré skal det forbedrede resultat i høj grad tilskrives det kvalificerede ansættelses- og dispositionsstop, som ledelsen indførte i starten af 2010 som konsekvens af den anstrengte økonomi.

Læs også Rektor indfører kvalificeret ansættelsesstop

En anden medvirkende faktorer til overskuddet er den nye budgetmodel, kaldet egenkapitalmodellen, som KU har indført, der betyder, at fakulteterne kan spare et eventuelt uforbrugt beløb op. Det gør til gengæld også, at de penge, det ene fakultet har sparet op, ikke blot kan flyttes til et andet, forklarer Jørgen Honoré.

Desuden har KU sparet cirka 20 millioner kroner i ejendomsskatter i 2010.

’Skrænten’ truer

Jørgen Honoré tilføjer, at bestyrelsen ved årets andet kvartal bad den daglige ledelse om at gøre overskuddet i 2010 større, hvis den kunne.

I 2012 begynder ’skrænten’ nemlig med en nedgang på op til 200 millioner kroner i tilskuddet fra staten, når globaliseringsmidlerne ophører. Planen er, at noget af overskuddet fra 2010 overføres til 2012, så personalereduktionerne bliver det mindre.

KU har en egenkapital på lidt over 450 millioner kroner, men bestyrelsen har besluttet, at den på længere sigt skal være cirka 75 millioner kroner højere svarende til 7,5 procent af omsætningen mod de nuværende 6,5 procent.

clba@adm.ku.dk

Bliv opdateret med nyheder om Københavns Universitet i Universitetsavisens nyhedsbrev.

Seneste