Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

Ung forsker får pris for forskning i fejlregulerede processer i hjernen, der gør folk fede

Lektor Tune H. Pers modtager i år hædersprisen Young Investigator Award, som Danish Diabetes Academy uddeler, fordi han har markeret sig forrest i feltet for diabetesforskningen med at udvikle datadrevne algoritmer til analyse af storskala-genetiske data.

Hvem er han?

Tune H. Pers har siden 2016 været ansat som lektor på Københavns Universitet, hvor han blev uddannet til bioinformatiker med afgang i 2008.

CV kort:

Fra 2008 og frem til 2016 gennemførte Tune H. Pers sin ph.d.-uddannelse i en forskningsgruppe under professor Søren Brunak, som i dag er ansat ved Københavns Universitet, men som dengang var en del af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), foruden en postdoc på deCode Genetics i Island.

Senere var han ansat over en 4,5-årig periode fra 2011 til 2015 som postdoc på The Broad Institute of Harvard University and Massachusetts Institute of Technology i Boston, USA.

Pers begyndte for alvor at fatte interesse for fedme og diabetes i løbet af sin kandidatuddannelse, siger han, fordi de to sygdomme er så tæt forbundne med hinanden.

Tune H. Pers var heldig at have en inspirerende vejleder på kandidaten, der også var hans medvejleder i løbet af hans ph.d.-uddannelse, og som inspirerede ham til at ville forstå mere om gåden ved diabetes og fedme.

»Det var professor Thorkild I.A. Sørensen, der arbejdede med epidemiologiske analyser af overvægt. Jeg kom til at forstå, at i dag ved man stadigvæk meget lidt om, hvorfor nogle mennesker udvikler diabetes og overvægt, mens andre ikke gør det,« siger Tune H. Pers.

Hvorfor læser jeg om ham nu?

Fordi han har modtaget en pris fra Danish Diabetes Academy for sit originale bidrag til at forstå, hvordan hjernen kan regulere vores stofskifte – i sammenhæng med overvægt.

»Hjernen påvirker vores risiko for at udvikle en svær overvægt – en sygdom kan føre til en stribe følgesygdomme som for eksempel type 2-diabetes, kardiovaskulære sygdomme foruden visse former for kræft,« siger han.

Tune H. Pers udviklede i løbet af sin tid som postdoc den hypotese, at det er hjernen, der påvirker vores vægt helt generelt, ved at analysere genotype data fra mere end 300.000 individer. Han søgte efter en generel forklaring på, hvorfor så mange mennesker bliver overvægtige – og mener at have fundet en forklaring, det er værd at beskæftige sig indgående med:

»Det var allerede alment kendt, at visse, særlige mutationer, som ændrer vores hjernes måde at opfatte mæthed på, kunne føre til fedme, mens det har været mindre anerkendt, at den generelle og ’dagligdags overvægt’ skyldes fejlregulerede processer i hjernen,« siger han – og at de fejlregulerede processer i hjernen er skyld i en generel fedmeproblematik i samfundet.

Den hypotese har han arbejdet videre med, og det er den, der nu har sikret ham Danish Diabetes Academy’s hæderspris, for han har med sine undersøgelser kunnet vise, at det ikke passer, at ’overvægtige bare skal tage sig sammen, tabe vægt og holde den ny-vundne vægt’. Det er generelt meget mere kompliceret.

»Jeg har fået prisen blandt andet på baggrund af det arbejde, jeg lavede som postdoc på The Broad Institute i Boston – med analyser af fedme forårsaget af processer, der er fejlreguleret i hjernen,« siger Tune H. Pers.

Nu er det meningen, at Tune H. Pers og hans forskerhold skal finde ud af, hvordan hjernen regulerer vores stofskifte. Deres håb er, at forskerne da også bedre vil kunne forebygge – og på et tidspunkt ligefrem kunne helbrede – fedme på samme måde som alle mulige andre sygdomme, der er fundet en medicin og en kur imod.

Det kan igen få betydning for folk, der er ramt af diabetes.

»Hvis vi kan kurere fedme, fjerner vi samtidig en stor del af diabetes-forekomsterne, da overvægt er den primære risikofaktor for at udvikle type 2-diabetes,« siger Tune H. Pers.

Han er meget glad for at have fået prisen, fordi den er et stort klap på skulderen – som især føles godt at få som ung forsker, siger han.

»Prisen skaber mere synlighed om den tilgang, som jeg og min gruppe har til forskning. Vi bruger storskala human-genetiske data i kombination med bioinformatiske algoritmer til bedre at kunne forstå de processer i hjernen, der kan føre til, at man udvikler fedme,« siger han, og at det er en ny og anderledes vej at gå end den, de fleste andre forskere inden for samme område benytter sig af.

Tune H. Pers går altså imod strømmen.

»Det kan godt virke lidt skræmmende og hæmmende som ung forsker at have en masse etablerede forskere imod sig, og derfor er det så vigtigt for mig at få denne anerkendelse nu,« siger han.

Hvor er det nu lige, jeg kender ham fra?

Tune H. Pers har sin daglige gang på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research i Mærsk Tårnet. Her koordinerer han en specialiseret platform til enkeltcelleanalyser – en slags big-data analyse af de molekyler, der er til stede i hver enkelt celle.

Han organiserer sammen med sin kollega, lektor Konstantin Khodosevich fra BRIC på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, et månedligt møde om enkeltcelleanalyser, og han er et kendt ansigt i denne sammenhæng.

Derudover er han en del af Det Unge Akademi – en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som fungerer som et videnskabeligt forum for unge talentfulde forskere.

Skal jeg gøre noget?

Prisoverrækkelsen fandt sted i november.

Sammen med prisen og æren modtog Tune H. Pers 25.000 kroner til sig selv.

»Den ene halvdel donerer jeg til velgørenhed, og den anden bruger jeg til at tage i skrive/tænke-refugium for at udvikle nye ideer,« siger han.

Du kan altid læse op på den faglige debat om fedme. Der er for eksempel uenighed blandt fagfolk om, hvorvidt fedme bedst kan forstås som en sygdom eller ej.

Seneste