Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ungarsk post

KUMMENTAR - I det daglige arbejde mod de overordnede mål skal vi ikke føle, at vi rider på flere heste, men opleve, at vi skrider stødt fremad på forskellig vis, men i samme retning.

DET KAN VÆRE FARLIGT at stå ungarsk post! Denne disciplin inden for ridesporten, hvor én rytter står på to eller flere heste er bestemt ikke nem at mestre. Hestene skal helst være ens i højde, have det samme bevægelsesmønster og ikke mindst kunne enes. Og man kan nemt forestille sig ubehaget for rytteren, hvis hestene pludselig begynder at løbe i forskellige retninger.

Samme følelse risikerer man, når man i store organisationer søsætter et hav af strategier, planer og mål, der ikke peger i samme retning. Derfor er det vores ambition, at der skal være tæt sammenhæng mellem 2016 – Københavns Universitets strategi, vores udviklingskontrakt med ministeriet, den målplan der udarbejdes på baggrund af 2016 og dokumenter som fx erhvervsstrategien og lokale fakultetsstrategier.

PÅ KU HAR VI UDVIST rettidig omhu i udarbejdelsen af 2016. I 2011 var vi igennem en bred og grundig proces, der sikrede, at vi havde en gennemarbejdet strategi klar, da vi skulle give vores første bidrag til udviklingskontrakten for 2012-2014. Og med strategien i hånden har vi været godt klædt på til de igangværende forhandlinger med ministeriet.

Det samme gælder for vores bidrag til Danmarks innovationsstrategi, som uddannelsesministeren har opfordret alle til at byde ind til. Med 2016 på plads har KU Forskning og Innovation kunnet lave en fokuseret delstrategi for erhvervssamarbejde og innovation, og vi er derfor klar til at bidrage til den nationale innovationsstrategi med velovervejede indspil om alt fra entreprenørskab i uddannelserne til samarbejde med GTS-institutter.

MEN ARBEJDET ER naturligvis ikke gjort med en færdigtrykt brochure. Ord skal omsættes til handling. Evalueringer fra sidste strategiperiode har dog vist, at der var behov for at drosle de meget detaljerige handleplaner lidt ned. På baggrund af 2016 udarbejder vi derfor en slankere plan med mål, som studerende og medarbejdere på forskellig vis kan arbejde hen mod.

I sidste ende er det, der skal bære visionen og få strategien til at leve, alle de forsknings-, undervisnings- og formidlingsaktiviteter, studerende og medarbejdere er engagerede i hver dag på institutter og centre. Den brede inddragende proces, der sikrede strategiens tilblivelse, skal også kendetegne strategiens udførelse. Vi har alle – studerende og medarbejdere – et fælles ansvar for at arbejde mod målene i de tre fokusområder: bedre uddannelser, styrket samarbejde med omverdenen samt styrket internt samarbejde og fælles identitet.

PÅ UDDANNELSESSIDEN ER vi kommet godt fra start med bl.a. udbredelsen af de bedste projekter fra Den Gode Uddannelse, gennemførselen af mellemtimeundersøgelsen og fastsættelsen af et minimumstimetal på 12 timer på alle bacheloruddannelser i 2014. Og i vores dialog med ministeriet arbejder vi indædt for at fastholde taxameterløftet på det tørre område.

Vi planlægger desuden en række møder med studienævnsrepræsentanter for at drøfte, hvordan vi sammen bedst kan opnå strategiens mål. Sammen skal vi fortsætte det gode arbejde inden for alle tre fokusområder.

FAKULTETSSEKRETARIATERNE HAR modtaget den trykte 2016, som også kan læses på nettet. Her kan man også snart finde både målplan og udviklingskontrakt. Vi håber, at mange studerende og medarbejdere vil læse de forskellige dokumenter og forhåbentlig opleve, at sammenhængen er så tydelig, at læseren ikke pludselig føler sig som en uprøvet rytter, der skal stå ungarsk post.

Vi skal ikke risikere, at vi går ufrivilligt i spagat eller falder helt af. Vi skal i vores daglige arbejde mod de overordnede mål helst ikke kunne mærke, at vi rider på flere heste, men blot opleve, at vi skrider stødt fremad på forskellig vis, men i samme retning.

Artiklen er rektors KUMMENTAR bragt i papirversionen af Universitetsavisen, fra 1. juni 2012.

Annonce

Seneste