Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Hvad mener partierne om SU på kandidaten?

Uni-politik — Uniavisen har spurgt de politiske partier, hvad de mener på en række punkter af betydning for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. I dag om SU under kandidatuddannelsen. Partierne har haft lejlighed til at svare ja, nej eller måske. Desuden bringer vi de kommentarer, som de eventuelt har knyttet til svaret.

Svar: Nej. Kandidat-SU’en skal ikke bevares i sin nuværende form.

Begrundelse: Venstre har foreslået at investere 1,2 mia. kr. årligt i bedre uddannelser. For at kunne investere i uddannelse er Venstre villige til at afskaffe det ekstra SU-år, så man i udgangspunktet kan få SU i det antal år, studiet er normeret til. Til gengæld ønsker vi ikke at omlægge SU til lån, sådan som andre partier har foreslået. En studerende, der færdiggør sit studie på normeret tid, vil derfor kunne få det samme udbetalt i SU-stipendie som i dag. Bruger man længere tid på sit studie, vil det stadig være muligt at tage et SU-lån.  I Danmark bruger vi flere penge på SU, end vi gør på uddannelserne. Det er grundlæggende skævt.

Svar: Ja. Kandidat-SU’en skal bevares i sin nuværende form.

Begrundelse: Vi mener, det er en vigtig forudsætning for, at alle har mulighed for at tage en uddannelse. Vi er derfor også glade for, at det er lykkedes SF at overbevise SU-forligskredsen om, at SU’en igen skal følge pris- og lønudviklingen.

Svar: Ja. Kandidat-SU’en skal bevares i sin nuværende form.

Begrundelse: Vi skal kæmpe for lige adgang til vores uddannelser – ikke mindst universitetsuddannelserne. Vi skal ikke øge presset på de studerende i en tid med udbredt mistrivsel, præstationspres og samtidig stigende priser.

Svar: Ja. Kandidat-SU’en skal bevares i sin nuværende form.

Begrundelse: Der skal være lige adgang til at tage en uddannelse for alle, uanset størrelsen på ens forældres pengepung. Uden SU skal man klare sig igennem med lån, og børn der ikke har velhavende forældre, som kan hjælpe til, er mere tilbageholdende med at optage gæld – det er skævt. At skære i SU’en vil presse unge yderligere midt i den trivselskrise vi står i. Vi skal lette presset på de unge, ikke øge det.

De Konservative er desværre ikke vendt tilbage endnu med deres svar. Vi opdaterer, så snart vi hører fra dem.

Svar: Nej. Kandidat-SU’en skal ikke bevares i sin nuværende form.

Begrundelse: Vi mener ikke, at det er rimeligt, at almindelige lønmodtagere og mennesker, der kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet skal betale for de mennesker, der får den absolut højeste indkomst i samfundet. Det giver ingen mening, at de fattige og almindelige danskere skal betale for akademikerne. De har slet ikke behov for den SU. Vi tror derimod, at det vil være gavnligt at få de kandidatstuderende til at tænke over, om de kunne få en mere blød overgang til arbejdsmarkedet ved at gå fra studiejob til deltid og så til sidst fuldtid.

Svar: Nej. Kandidat-SU’en skal ikke bevares i sin nuværende form.

Begrundelse: En god uddannelse kan være en god investering – det bør den være, uagtet om SU’en gives som overførselsindkomst eller som lån. SU på kandidaten kommer dem, som tjener flest penge over livet mest til gavn. Derfor skal den omlægges til lån mod, at skatten på arbejde sænkes.

Svar: Nej. Kandidat-SU’en skal ikke bevares i sin nuværende form.

Begrundelse: Vi ønsker at gøre kandidat SU’en lånebaseret og afskaffe SU på de dele af uddannelser, der går ud over den normerede tid.

Svar: Ja. Kandidat-SU’en skal bevares i sin nuværende form.

Svar: Ja. Kandidat-SU’en skal bevares i sin nuværende form.

Svar: Ja. Kandidat-SU’en skal bevares i sin nuværende form.

Begrundelse: Alle skal have mulighed for at studere i Danmark, uanset hvilken baggrund man måtte have. SU er et vigtigt redskab for den sociale mobilitet, og for at sikre, at studerende kan få hverdagen til at hænge sammen. Socialdemokratiet ønsker ikke at beskære i SU, ej heller at omlægge noget til et lån.

Svar: Nej. Kandidat-SU’en skal ikke bevares i sin nuværende form.

Begrundelse: Det udfordrer os, at vi har indrettet SU systemet anderledes end andre lande. Unge fra andre EU-lande kommer til Danmark, får gratis uddannelse og verdens højeste SU, og så rejser de fleste hjem igen. Det er spild af danske skatteyderes penge – og det er de fleste enige om. Derfor har Folketinget ad flere omgange lukket ned for engelsksprogede uddannelser for at holde unge fra andre lande væk, så vi ikke sender SU-penge ud af landet.

Men det er også dumt. Fremtiden tilhører dem, der kan tiltrække de klogeste hjerner – og det er tilsvarende godt, at danske unge får udviklet deres fremmedsproglige kompetencer. I stedet for at lukke os om os selv skal vi derfor modernisere vores SU-system, så det både sikrer social mobilitet og er internationalt robust.

Derfor bør vi lave SU på kandidaten om til lån, men samtidig indføre efterfølgende “uddannelsesfradrag” for de, der bliver og arbejder i DK efter endt uddannelse. Det vil de facto betyde “fri SU” til de, der bidrager til statskassen.

Seneste