Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

UNI-valg: Stemmeprocenten den højeste i årevis

UNI-VALG - 19,6 procent af de studerende stemte til bestyrelsesvalget. En stigning på fem procentpoint i forhold til sidste år.

8.287 ud af de 40.242 stemmeberettigede afgav deres stemme ved valgte på Københavns Universitet, der sluttede den 29. november, viser opgørelsen fra Valgsekretariatet.

Ifølge valgsekretær Preben Liljendahl er der tale om en betragtelig stigning i forhold til tidligere år.

Stemmeprocenten blev 19.6 procent ved valget til bestyrelsen, hvor kun de studerende skulle vælge deres repræsentant denne gang.

Til sammenligning stemte blot 14,8 procent sidste år.

Nyt medlem i KU’s bestyrelse er Gwen Gruner-Widding fra Studenterrådet, som fik 1.731 personlige stemmer. »Et meget betydeligt antal,« som juraprofessor og formand for KU’s valgstatutudvalg Jesper Lau Hansen bemærkede, da han onsdag kl 12.15 læste resultaterne op.

»Det er helt overvældende med al den opbakning,« siger det nyvalgte bestyrelsesmedlem for de studerende. »Det er et resultat af, at der er så mange, der er aktive og diskuterer uddannelseskvalitet.«

»Og det forpligter selvfølgelig,« siger Gwen Gruner-Widding, »vildt!«

Hun skal spise æbleskiver og fejre sit valg, men kun kortvarigt, fordi Studenterrådet har travlt med at spolere Folketingets fremdriftsreform efter bedste evne.

De studerendes valg

Ifølge optællingen blev der afgivet i alt 16.783 stemmer.

En del vælgere har altså stemt mere end en gang.

Forklaringen er, at de studerende skulle vælge deres repræsentanter både til Universitetets bestyrelse, de akademiske råd, studienævn samt institutråd.

De har altså kunnet stemme både til bestyrelsen og de lokale råd og nævn på deres institut medmindre der var fredsvalg.

Studenterrådet dominerer valget igen

Studenterrådet, der går til valg i et kompliceret forbund af opstillingslister, der omfatter hele KU, løber ligesom i de foregående år med langt størsteparten af de studerendes stemmer, og det havde været en stor overraskelse, hvis en konkurrerende liste havde fået valgt et bestyrelsesmedlem på KU.

Med sine 1.731 personlige stemmer, foruden listestemmerne, distancerer Studenterrådets spidskandidat samtlige andre opstillede. Konservative Studerende har dog også nogle stemmeslugere.

Mens den konservative frontfigur Bjørk K. Olsen fik 69 personlige stemmer, var der 353, der stemte personligt på samme listes Svend Erik Garbus – et meget højt antal på KU, og det næsthøjeste for en studenteropstillet.

VIP stemte også

Det videnskabelige personale ved Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet skulle også vælge repræsentanter til fakulteternes ph.d.-råd.

Afstemningen foregik elektronisk via selvbetjeningen på KUnet med undtagelse af ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), hvor der var traditionelt valgbordsvalg.

De samlede valgresultater kan ses på KUnet.dk – eller downloades som pdf til højre for artiklen her.

clba@adm.ku.dk

Seneste