Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Uniavisens formand takker af

Navne — Rektor skal finde tre nye medlemmer til det udvalg, som lægger linjen for Københavns Universitets uafhængige medie.

Bjørn Quistorff, professor i medicin på Københavns Universitet, fratræder som formand for Bladudvalget på Københavns Universitet efter otte år i stolen.

I Bjørn Quistorffs formandsperiode har Uniavisen markant øget sin tilstedeværelse på nettet, og hele mediet har gennemgået en gentænkning og et redesign, der i 2017 resulterede i en Anders Bording-pris for landets bedste specialmedie.

Rektor skal i alt udpege tre nye medlemmer efter indstilling fra dekanerne.

Foruden Bjørn Quistorff udtræder nemlig samtidig professor i medievidenskab Stig Hjarvard og professor MSO og centerleder ved Det Juridiske Fakultet Anders Henriksen, som ved årsskiftet blev ny chef for Center for Terroranalyse i Politiets Efterretningstjeneste.

Medlemmer fra hele universitetet

Det er Bladudvalget, der udgiver Uniavisen på tryk og online, og som fastlægger strategien og den redaktionelle linje – og altså fungerer som mediets bestyrelse. Det er udvalget, der indstiller til rektor, hvem der skal være ansvarshavende redaktør, og medlemmerne holder øje med mediets økonomi.

Udvalget er bredt sammensat med i alt ni medlemmer. De studerende udpeger tre medlemmer, Hovedsamarbejdsudvalget på KU udpeger tre (både VIP og TAP), og rektor udpeger de sidste tre.

En grundig gennemgang af udvalgets rolle findes i kommissoriet.

Uafhængighed i universitetets ånd

Bladudvalget skal sikre, at Universitetsavisen udgives i overensstemmelse med redaktionelle principper om saglig, kritisk og fair journalistik og god presseskik i overensstemmelse med Pressenævnets regler.

Universitetsavisen har siden grundlæggelsen i 1973 haft redaktionel frihed. For daværende rektor Thor A. Bak var det en strategisk beslutning, der skulle være med til at sikre Københavns Universitets autonomi.

Som rektor skrev i en klumme i den allerførste udgave  af Universitetsavisen:

»Enhver, der læser dagspressen og hører politikernes reaktion på de ’skandaler’, der afsløres på universitetet, kan forstå, at universitetets autonomi er i fare. En sober meningsudveksling i Universitetsavisen vil kunne fremme en udvikling hen imod den lykkelige tilstand, hvor samfundet accepterer os som en institution, der kan styre sig selv og udøve en rimelig selvjustits, således at indblanding udefra er overflødig.«

Seneste