Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Univalg 2019: Et simpelt valg

Univalg 2019 — Det valg du skal træffe, når du skal stemme til univalget er heldigvis utrolig enkelt. For der er en verden til forskel på de forskellige opstillede studenterorganisationer, skriver Fagrådet på Statskundskab.

Når man skal stemme til universitetsvalget, er det et meget simpelt valg, man som studerende står over for. Tvivl og usikkerhed om, hvor man skal sætte sit kryds, kan nemlig let fejes væk, hvis man blot stiller sig selv spørgsmålet: vil jeg gerne have, at partipolitik og ideologi skal være udgangspunktet for de studerende, der repræsenterer mig i studienævn, akademisk råd og universitetsbestyrelsen?

Er svaret ja, er det enten ved Frit Forum, der er socialdemokratiske og en del af DSU, eller konservative og liberale Konservative Studerende, at krydset skal sættes. Faktisk behøver du slet ikke vælge, da de to organisationer er i valgforbund med hinanden, og en stemme på en af listerne derfor kan føre til en stemme på den anden. Man får altså rigtig mange forskellige partipolitiske og ideologiske tilhørsforhold for blot én stemme.

Politiske ideologier og ståsteder hører ikke hjemme i beslutninger om ting som pensum, økonomi og forskning.

Hvis du derimod ikke har lyst til at lukke politisk ideologi ind på instituttet, men derimod gerne vil repræsenteres af nogle medstuderende, der har vores fælles interesser som det første og eneste udgangspunkt, så skal krydset sættes ved Statskundskabs Fagråd og Studenterrådet.

I Statskundskabs Fagråd mener vi ikke, at politiske ideologier og partipolitiske ståsteder hører hjemme i beslutninger om ting som pensum, økonomi og forskning. Vi mener faktisk slet ikke, at det har noget at gøre med studenterpolitik. Derfor bruger vi hverken partiprogrammer eller politisk ideologi i vores arbejde, men orienterer os i stedet bl.a. efter kursusevalueringer, studiemiljøundersøgelser og samtaler med vores medstuderende, når vi planlægger, hvad vi gerne vil opnå i løbet af et år. Det gør vi, fordi vi bliver nødt til at arbejde sammen, hvis vi skal kunne forbedre vores uddannelser og studiemiljø.

Vores medstuderende er ikke krænkelsesparate

Ud over en helt fundamental forskellig måde at tænke studenterpolitik på, så ser Statskundskabs Fagråd på den ene side og Frit Forum og Konservative Studerende på den anden, åbenbart heller ikke ens på vores medstuderende.

Frit Forum og Konservative Studerende har en fælles mærkesag til dette univalg. De er begge gået til valg på at stoppe ’krænkelsesparatheden’ og beskytte ’den akademiske frihed’. I Statskundskabs Fagråd tror vi, modsat vores modkandidater, ikke at vores medstuderende går rundt og er krænkelsesparate. Vi mener ikke, at der er nogen, der sidder med fingeren på ’krænkelsesaftrækkeren’. Vi har faktisk lidt svært ved at forstå, hvad det er, der menes med krænkelsesparate studerende. Er det studerende, der sidder og venter på at blive krænket? Hvorfor gør de det? Det kan vi på ingen måde genkende – på tværs af studenterlandskaber.

Vi kan ikke se, hvordan den akademiske frihed er truet af en debat om, hvordan vi taler til og om hinanden.
*

Til gengæld mener vi, at debatten om inklusion det seneste år har været nødvendig. Det skal være muligt at have en fælles samtale om, hvordan vi taler med og om hinanden. Det skal være muligt for non-binære personer og andre minoriteter at inkluderes i fællesskabet uden at det opfattes som en trussel mod den akademiske frihed. Igen har vi lidt svært ved at forene prikkerne. Vi kan ikke se, hvordan den akademiske frihed er truet af en debat om, hvordan vi taler til og om hinanden. Hvordan begrænser det forskning og muligheden for at undersøge lige præcis det, man gerne vil?

Alt det, vi deler

Når Konservative Studerende kalder os banale og neutrale er det udtryk for en misforstået opfattelse af fagrådene under Studenterrådet. Det er helt rigtigt, at mange fagråd har navne, der klinger ens, men det betyder ikke, at vi er banale og neutrale. Det betyder, at vi alle sammen har opfattelsen, at studenterpolitik udelukkende skal tage sit afsæt i de studerendes interesser og ikke partipolitik og ideologi.

Derudover mener vi sådan set heller ikke, at vores navn har særlig meget at gøre, med den politik vi laver – vi anfægter heller ikke Konservative Studerendes mulighed for at indgå i valgforbund med Frit Forum, der har slogans som ‘Den eneste stemme til venstre for midten’ og ‘Stem rødt’.

Der er så meget mere, der samler os som studerende, end der skiller os ad.

I Statskundskabs Fagråd tror vi på, at der er så meget mere, der samler os som studerende, end der skiller os ad. Vi deler alle sammen nogle fælles vilkår; pensum, kurser, eksamener, feedback, studiemiljø, opgaver og det at være en del af et institut med en ledelse og en administration.

Vi mener, at vi kan opnå så meget mere ved at arbejde sammen for de fælles interesser, der er som studerende, frem for at lade os splitte internt af partipolitiske skel. Det bliver så utrolig meget sværere at få ført noget igennem over for ledelsen, VIP’er, administrationen, og hvem vi ellers måtte være uenige med som studerende, når vi ikke arbejder sammen.

I studienævnet på statskundskab er der for eksempel fire studerende og fire VIP’er. Er der uenighed om noget som eksempelvis pensumlister, skriveøvelser eller studiemiljø, stemmer man om det. Hvis de studerende mener det samme, og der er uenighed blandt VIP’erne, vinder vi afstemningen. Hvis vi derimod ikke er enige, men sidder på flere forskellige ideologiske og partipolitiske mandater, frem for at arbejde sammen, bliver det derfor meget svært at få noget stemt igennem. Sammen står vi stærkest.

Seneste