Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Universitet til fremleje

Det kan blive nødvendigt at udvide undervisningsdagen når hver tiende kvadratmeter på universitetet skal spares væk

Huslejestigningen går hårdest ud over de to våde fakulteter Natur- og Sundheds-videnskab. De to forskningstunge fakulteter fylder knap to tredjedele af de cirka 346.000 kvadratmeter som Københavns Universitet breder sig på.

Det Naturvidenskabelige Fakultet har i forhold til sine cirka 6000 studerende og 800 ansatte det største arealforbrug og må derfor lukke eller udleje knap 19.000 nettokvadratmeter inden år 2011 eller knap 14 procent af fakultetets samlede kontor- og undervisningsarealer. Hvilke lokaler eller ejendomme der skal fremlejes eller fraflyttes, står endnu hen i det uvisse.

For meget gang
De brede gangarealer i Panumbygningen giver en pæn ekstraregning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Alligevel er der ingen sure miner over besparelserne hos dekan Ralf Hemming-sen. Han planlægger at spare 3000 nettokvadratmeter ved at opsige kon-trakten på sygeplejekollegiet på Nørre Alle som i dag huser Folkesundhed og nogle undervisningslokaler.

De studerende på Folkesundhed og Odontologi har i en del år haft trange forhold på Panum. Problemet skulle løses med Folkesundheds flytning til Kommunehospitalet, men her skal der nu også spares på kvadratmeterne.

Alligevel tror Ralf Hemmingsen på at de studerende kan få forbedret deres vilkår samtidig med at Panum må skære i antallet af kvadratmeter.

»Det er et spørgsmål om prioritering. Vi må udnytte pladsen mere intensivt, for de studerendes vilkår må ikke forringes,« siger dekanen.

Uretfærdig udregning
De små fakulteter i indre by er dem der bruger mindst plads. Når Samfundsviden-skab flytter ind på Kommunehospitalet, må de dog også til at se sig om efter lejere for at spare på savnede ekstra kvadratmeter. Helt præcis hvor meget Kommunehospitalet kommer til at betyde for kvadratmeterregnskabet, er dog endnu uvist.

Universitetets mest overskuelige fakul-tet, Teologi i Købmagergade 44-46, står lige nu til en reduktion på knap 500 kvadratmeter. Forholdsmæssigt er det den tredjestørste reduktion, og det finder dekanen dybt urimeligt fordi Teologi må punge ud for kvadratmeter de aldrig bruger.

»Sådan som modellen ser ud lige nu, synes visdommen bag fordelingen at være at de smalleste skuldre bærer de største byrder,« sagde dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen på Konsistoriums møde. Han mener at den nuværende udregning af arealforbrug ikke stemmer overens med virkeligheden for Teologis vedkommende.

På Humaniora må indflytterne i det nybyggede KUA også rykke tættere sammen end planen har været hidtil.

Længere dage
Prorektor Jørgen Olsen understreger at de præcise lokaliteter der skal skæres væk, vil blive fundet i samarbejde med fakulteterne under en snarlig besøgs-runde.

»Københavns Universitets problem er først og fremmest vores beliggenhed i hovedstaden, og at vi ligger spredt. Den model vi er nået frem til, er ikke endelig. Vi vil tage den op til vurdering hvert år, men det er vigtigt at vi tager hul på at skære ned nu,« siger Jørgen Olsen.

Nogle af perspektiverne for de stu-derende kan blandt andet blive mindre undervisning eller timer på skæve tidspunkter.

»Hvis undervisningsdagen bliver udvidet, vil hver kvadratmeter selvfølgelig blive brugt meget mere intensivt end før,« siger Jørgen Olsen.

At de studerende modtager mindre undervisning, tror Jørgen Olsen ikke på er en mulighed da statens bevilling til husleje netop er afhængig af hvor mange studerende der består eksa-mener.

Seneste