Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Universiteter i verdensklasse

Universitetsuddannelser af høj kvalitet og forskning i verdensklasse skal være med til at sikre Danmark i fremtidens globaliserede samfund

Kvalitet er et gennemgående tema i regeringens oplæg til en globaliseringsstrategi. Bedre uddannelser og bedre forskning skal sikre en dynamisk udvikling i samfundet.

Incitamentet til forbedringer kommer til at ligge i basisbevillingerne. Fra 1. august 2008 vil bevillingerne blive tildelt på baggrund af de mål for forskning, vidensspredning og uddannelse der er opstillet i udviklingskontrakterne.

»Universiteter der gør det godt, skal belønnes. Dårlig kvalitet skal have konsekvenser,« sagde Anders Fogh Rasmussen da han præsenterede strategien på et pressemøde.

Kandidater til samfundet
På uddannelsesområdet lægger regeringen først og fremmest op til at de danske universiteter skal leve op til internationale standarder. Det gør kvalitetssikringen ikke i dag, og derfor skal uddannelserne fremover godkendes af et eksternt akkrediteringsorgan.

Derudover skal uddannelserne tilpasses behovene i samfundet. Det skal blandt andet ske ved at indføre obligatorisk dialog med aftagere til kandidater fra alle fagområdet, og ved at give universiteterne større frihed til at oprette og nedlægge uddannelser.

På kandidatdelen skal der etableres eliteuddannelser for særligt talentfulde unge, og endelig skal bacheloruddannelsen fungere som et afrundet forløb der sigter mod arbejdsmarkedet.

Forskning i fokus
Forskningen skal også målrettes mere direkte mod samfundet, fx ved salg af patenter og samarbejde med eksterne partnere, og det vil få betydning for fordelingen af basismidler i hvor høj grad forskningen når uden for universitets mure.

Regeringen lægger stor vægt på at forskningsområdet skal opprioriteres. Derfor ligger det også i strategien at antallet af ph.d.-stipendier og erhvervs-ph.d.er skal fordobles, og at universiteterne skal have mulighed for at tiltrække særligt dygtige forskere ved at anvende lønnen mere fleksibelt og målrettet end i dag.

Seneste