Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Universiteterne løb med finanslovguldet

NYHEDSOVERBLIK ONSDAG - Universiteterne løb med finanslovguldet - Flere studerende fusker med opgaverne - Universiteter: Vi lover flere timer til de studerende - Dekan på AU: Vi vil revolutionere undervisningen - Morten Østergaard vil stramme op over for masteruddannelser - Nyt forskningscenter for bæredygtige skov- og landbrugssystemer.

Universiteterne løb med finanslovguldet

Regeringens finanslovsforslag for 2013 blev en sejr for universiteterne. Omvendt står den strategiske forskning tilbage som taberen. »Med en universitetsrektors briller er det en god finanslov,« siger Danske Universiteters formand, Jens Oddershede, mens man hos Højteknologifonden er rystet over at skulle finde besparelser for 240 millioner kroner, der så skal overføres til universiteternes basisbevillinger, skriver Altinget.dk

Flere og flere studerende fusker med opgaverne

Halvdelen af alle gymnasiestuderende har fusket med opgaverne, skriver Dr.dk. På de videregående uddannelser er der ingen samlede tal, men en finsk undersøgelse viser, at 20 procent har fusket, skriver Dr.dk. Problemet er voksende, og universiteternes indkøbte softwareprogrammer, der skulle afsløre snyd hos studerende, som har skrevet af fra nettet, virker ikke, hvis den studerende blot ændrer et enkelt lille komma i afskriften.

Universiteter: Vi lover flere timer til de studerende

Universiteterne underviser for lidt, har kritikken gennem længere tid lydt fra studerende. Nu vil flere af universiteterne, herunder KU, garantere mindst 12 undervisningstimer om ugen, skriver Jyllands-Posten. Meldingen kommer samme dag, som Rigsrevisionen præsenterer en undersøgelse, der blandt andet viser, at studerende på samfundsvidenskabelige og humanistiske studier i gennemsnit kun får otte undervisningstimers hver uge på bacheloruddannelsen og fem timer på kandidatdelen. Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) roser universiteterne for initiativet, men samtidig vil han overvåge timetallet.

Dekan på AU: Vi vil revolutionere undervisningen

På Aarhus Universitet (AU) lover dekan Mette Thunø ligefrem en revolution af undervisningen i en kombination af flere undervisningstimer, nye digitale læringsrum og nye eksamensformer. Det er en ny strategi på Faculty of Arts, som skal hæve den samlede studieaktivitet fra de nuværende 28 timer til en almindelig arbejdsuge på 37 timer.

Morten Østergaard vil stramme op over for masteruddannelser

Mange masteruddanelser på universiteterne lever ifølge en undersøgelse ikke op til de faglige krav, og regeringen vil, med uddannelsesminister Morten Østergaard (R) i spidsen, foretage en tilbundsgående undersøgelse af markedet for de populære masteruddannelser, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere bruger mange millioner kroner på at tage kortere uddannelser på universiteterne.

Nyt forskningscenter for bæredygtige skov- og landbrugssystemer

Et nyt forskningscenter på Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet på KU åbner i dag. Det tværfaglige center samler forskningsmiljøer fra universiteter, industri og offentlige myndigheder for at finde konkrete løsninger på, hvordan vi i 2030 kan fordoble den globale produktion af fødevarer og biomasse på mere bæredygtige måder.

Seneste