Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Universitetets nye prisopgaver

BLING - Vi præsenterer KU's nys udskrevne prisopgaver.

Ved Københavns Universitets årsfest præmierer rektor de bedste besvarelser af universitetets prisopgaver med enten guld- eller sølvmedaljer. Og samtidig udskriver fakulteterne de prisopgaver, de gerne vil have besvaret i det kommende år.

Traditionelt har besvarelsen af prisopgaver været det første skridt i et akademisk karriereforløb. Men efter indførelsen af ph.d.-uddannelsen i 1980’erne har prisopgaverne delvist mistet den betydning, og antallet af besvarelser har været faldende siden 1990’erne.

Ikke desto mindre er det en cool tradition, at studerende vælger at dedikere et års tid på at løse en aktuel videnskabelig gåde, så vi slår ud med armene og gør opmærksom på, at der netop er udskrevet nye prisopgaver.

Opgavespørgsmål 2017

På redaktionen har vi bladret i kataloget, hvor mange spørgsmål kalder på besvarelse, fx Populismer – der ønskes en analyse af 2 eller flere populistiske bevægelser i Europa efter 1989 (EnGeRom) og Antropologien i en eller flere oldkirkelige salmekommentarer (Kirkehistorie) eller Er systemisk tænkning en berigelse af folkesundhedsarbejdet inden for tandplejen? (SUND).

Se emnerne fra alle seks fakulteter her.

Medaljetagere 2015

Ved årsfesten i november 2016 der blev uddelt 6 guldmedaljer og 5 sølvmedaljer for 2015-prisopgaverne. Kast hænderne op for:

Guldmedaljer
Andreas Mæchel Fritzen: The role of AMP-activated protein kinase in regulation of muscle metabolism

Rasmus Jaksland: Den Naturaliserede Metafysiks Mulighed: en kritisk redegørelse for formuleringen af en naturaliseret metafysik

Kristoffer Garne Jensen: Romantik og kristendom

Eva Tandrup Kock: Undergangsstemninger. Mod en ny apokalyptik

Lisbeth Liliendal Valbjørn Møller: Betydningen af Rac1 associerede proteiner i reguleringen af glukoseoptagelse i skeletmuskulatur

Thomas Kyhl Winther: Berigelsesgrundsætningen

Sølvmedaljer
Marie-Elisabeth Lei Holm: Det Tekstuelle Menneske – Et studie af Primo Levis Hvis dette er et menneske og Marjane Satrapis Persepolis med afsæt i Juri Lotmans teori om læse- og skrivepraksis

Thomas Stax Jakobsen: The Genetic Basis of Schizophrenia

Holti Kellezi: The role of AMP-activated protein kinase (AMPK) in regulation of muscle metabolism

Pawel Nowak: Verbets infinitte former: De baltoslaviske participier

Anna Maja Vangsted Wallin: Cloud Computing og Persondataret

Vil du skrive?

Ifølge KU’s regler om prisopgaver kan besvarelser indleveres af kandidater de to førstkommende år efter opnået kandidatgrad.

Besvarelserne på 2017-opgaverne skal indleveres til dekan-/ledelsessekretariatet på det pågældende fakultet senest mandag den 15. januar 2018 klokken 12.00. De bedste prisopgaver belønnes med guld- eller sølvmedaljer ved årsfesten fredag den 16. november 2018.

Du skal trække sokkerne op, hvis du skal nå den næstkommende deadline – 16. januar 2017 – for de prisopgaver, der præmieres ved årsfesten 2017. Man siger, at en besvarelse – roughly – forventes at svare til resultatet af et års arbejde.

gbg@adm.ku.dk

Seneste