Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Universitetsdemokratiets forhindringsbane

VALG PÅ KU – Få ansatte og studerende vælger at bruge deres demokratiske rettigheder til universitetsvalget. Det kan skyldes uoverskuelige websites og manglende information om, hvad man egentlig kan stemme til.

Valgdeltagelsen i 2011 er lidt højere end i 2010. Men bred interesse for valget er der nu ikke.

Knap 16 procent valgte i år at få indflydelse på hvem der skal sidde i Københavns Universitets bestyrelse, mod 11,7 procent sidste år. Men hvorfor er de studerende og ansatte ikke interesserede i at tage del i universitetetsdemokratiet?

AC-fællestillidsrepræsentant Leif Søndergaard, der netop er valgt til bestyrelsen som VIP-repræsentant, har en oplevelse af, at universitetsvalg generelt interesserer de færreste. En af årsagerne kan være, at det foregår på et niveau, som er langt væk fra de studerende og ansattes hverdag.

»Underliggende hersker der nok en manglende tro på, at man rent faktisk kan få indflydelse. Universitetsloven lægger op til indskrænket ledelse, og der er ikke nok offentlighed om, hvad der foregår i de forskellige organer man kan stemme til.«

Mangel på kommunikation

Maria Toft, næstformand for Studenterrådet, mener, at det er et spørgsmål om prioritering og peger på to mulige årsager til, at valgdeltagelsen er så lav.

»For det første, mangler universitetet en platform, hvor de studerende kan få let tilgængelig information. Det handler sådan set om at optimere hele kommunikationen,« siger Toft. Hun mener også, at det slet og ret er besværligt at komme til at afgive sin stemme på KU.

»Websitet om valget er uoverskueligt, og man skal igennem otte klik for at nå frem til stemmerubrikken.«

Hun uddyber: »De strukturelle problemer indebærer, at de studerende i høj grad selv må opsøge informationen. Kan du forestille dig, at den danske stat ikke sendte valgkort ud til sine borgere?«

Toft påpeger dog, at Studenterrådet har gjort meget ud af at besøge de studerende på Campus og tale med dem om, hvorfor det er vigtigt at stemme til valget. Hun ser en god udvikling i, at valget – trods alt – ikke blev afholdt i læseferien, som har været tilfældet tidligere. I år har det været nemmere at komme i kontakt med de studerende, op til at de skulle afgive deres stemme.

De studerende vagthunde

Marie Rask Petersen, kandidat for Frit Forum på KUA, skrev et indlæg på uniavisen.dk kort før valget. Hun antyder, at KU-ledelsen har en interesse i at valgdeltagelsen er lav.

»Når KU vælger at bruge så lidt tid og penge på at informere om, at der er valg, kan man jo kun gætte på hvorfor. Men måske skyldes det, at det er praktisk, hvis de studerende ikke kigger dem over skulderen eller kræver noget,« skriver hun.

line.hjorth@adm.ku.dk

Seneste