Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ups! – KU lukkede uddannelser uden at informere studerende

ADMINISTRATIVT KOKS – Finskstuderende Anna Holm Sørensen har krav på at komme ind på sit fags kandidatuddannelse, men pludselig stod der på universitetets hjemmeside, at hendes uddannelse var nedlagt.

En gruppe studerende, der læser på en række små fag på Det Humanistiske Fakultet (Hum) på Københavns Universitet, er blevet fanget i et administrativt kaos, hvor de ikke aner, om de kan tage en kandidatgrad inden for deres fag eller ej.

Forvirringen begyndte, da Københavns Universitet (KU) onsdag den 25. maj skrev på hjemmesiden, at kandidatuddannelserne i finsk, tibetologi, thai, indologi og sydøstasienstudier lukker per 2016.

De studerende blev i stedet henvist til andre uddannelser.

Det er kontroversielt, da bachelorstuderende har et lovkrav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsen.

»Der har absolut ingen kommunikation været med os studerende, så ingen af os var klar over, at de pønsede på at lukke kandidaten, inden vi er færdige. Folk forstår ikke, hvad der foregår, og de er forvirrede og vrede.« – Anna Holm Sørensen, studerende på Finsk.

Oplysningen om lukninger er fjernet igen, efter at studenterpolitikere i HUMrådet opdagede, at universitetet ikke havde informeret Styrelsen For Videregående Uddannelser om lukningsplanerne.

KU har nu henvendt sig til styrelsen, og dekan Ulf Hedetoft fastholder, at det fortsat er intentionen at lukke kandidatuddannelserne allerede i år.

Screenshot af den besked, de studerende så på nettet, som Uniavisen har fået tilsendt af HUMrådet.

Ingen kommunikation

Anna Holm Sørensen, der læser finsk på fjerde semester, var en af de studerende, der fik et chok, da hun i onsdags gik ind på KU’s hjemmeside og kunne læse, at Finsk lukker helt i år. Der blev henvist til, at hun kunne læse lingvistik i stedet på kandidaten.

Anna Holm Sørensen forventede, at hun og hendes medstuderende, der allerede er i gang med deres bachelor, på grund af retskravet vil få mulighed for at gøre deres kandidatgrad færdig.

Hun er nemlig ikke blevet oplyst om andet.

»Der har absolut ingen kommunikation været med os studerende, så ingen af os var klar over, at de pønsede på at lukke kandidaten, inden vi er færdige. Folk forstår ikke, hvad der foregår, og de er forvirrede og vrede,« siger Anna Holm Sørensen.

Skulle vælge tilvalg

Timingen kunne nærmest ikke have været dårligere for de studerende, da fristen for at vælge tilvalgsfag var ugen efter.

»Det var et superkritisk tidspunkt, for hvis jeg ikke kan læse finsk på kandidaten, må jeg vælge nogle andre tilvalgsfag for at kvalificere mig til at komme ind på en anden kandidatuddannelse, men nu ved ingen, hvad der gælder,« siger Anna Holm Sørensen.

At læse lingvistik har hun ikke lyst til, da det er et mere bredt fag, der indeholder en række obligatoriske elementer, som hun som finskstuderende slet ikke er kvalificeret til.

»Det luger ærlig talt af en hurtig lappeløsning, og at fakultetet i virkeligheden helst vil af med os,« siger Anna Holm Sørensen.

Studenterpolitiker: »lovbrud«

Laura Bech Hansen, forkvinde for HUMrådet, kalder behandlingen af de studerende for »uacceptabel og enormt kritisabel.«

Hun siger, at de studerende har krav på at komme ind på kandidaten på deres uddannelse, så længe fakultetet ikke har fået en godkendelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser.

»Alt andet ville være lovbrud, men vi må afvente, hvad styrelsen siger, så situationen er kaotisk,« siger hun.

Laura Bech Hansen holdt brandtale mod HUM-ledelsens lukningsmanøvre fredag den 27. maj på KUA. Foto: Niklas Zenius Jespersen.

Laura Bech Hansen siger, at det er »fuldstændig vanvittigt,« at fakultetet ikke har informeret Anna Holm Sørensen og de andre studerede, om planen om at lukke deres uddannelser.

»Ingen har spurgt Anna, om hun synes, det giver fagligt mening, ingen har sendt hende en mail, ingen har inviteret hende til samtale og hjulpet hende med at finde ud af, hvad hun nu skal stille op. Anna står til at få frataget en helt fundamental ret i forbindelse med sit studie, og ingen har hverken lyttet til hende eller fortalt hende om det,« siger hun.

Studerende protesterer mod lukningen af kandidatuddannelserne fredag den 27. maj på KUA. Foto: Niklas Zenius Jespersen.

Dekan: Information har været ok

Dekan Ulf Hedetoft er uenig i, at de studerende er blevet dårligt informeret om lukningsplanerne.

»De studerende er blevet informeret via institutledelser og studieledelser om selve lukningerne, som jo i øvrigt også har været meget bredt omtalt både internt på KU og eksternt i medierne. Hvad kandidaten angår, er det mit indtryk at orienteringen har været ok, med en beklagelig undtagelse på en enkelt uddannelse, som der naturligvis straks rettes op på,« skriver han i en e-mail til Uniavisen.

Han tilføjer, at der, så vidt han er orienteret, ingen ansøgere er til kandidatpladser på de berørte uddannelser i efteråret.

Troede godkendelse var indhentet

Om annonceringen af lukningen af uddannelserne på KU’s hjemmeside forklarer Ulf Hedetoft, at fakultetets indstilling om at lukke uddannelserne var tiltrådt af rektor og var blevet behandlet i Københavns Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) og af ledelsesteamet.

Han påpeger, at de studerende, herunder et medlem som læser på Humaniora, er repræsenteret i KUUR, som jo i hvert fald både har været orienteret og har godkendt indstillingen til rektor.

»Da vi ikke havde hørt andet, gik vi ud fra at der også var indhentet godkendelse til det fra styrelsen. Det er tilsyneladende ikke sket endnu, og derfor har vi fjernet meddelelsen fra hjemmesiderne,« skriver dekanen.

Fastholder lukning, tilbyder fleksibilitet

Planen er fortsat at lukke uddannelserne helt i 2016, men Ulf Hedetoft mener, at det vil kræve en godkendelse fra styrelsen.

»Begrundelsen er primært den, at hvis vi anerkender de allerede optagnes retskrav på de fem specifikke kandidatuddannelser, så risikerer vi at skulle fastholde uddannelser med ekstremt få studerende helt frem til 2022/23,« skriver Ulf Hedetoft og fortsætter:

»Så er det bedre via individuelle vejlednings- og coachingforløb at skabe en konstruktiv vej gennem kandidaten for den enkelte studerende – fx kan man forestille sig en variant af lingvistik med stærk toning i retning af finsk, hvilket ville udgøre et stærkere studiemiljø, give mere undervisning og fritage vores studieadministration fra at bruge ressourcer på at opretholde de fem nuværende studieordninger.«

Styrelsen skal have afviklingsplan

Styrelsen For Videregående Uddannelser oplyser i et svar per e-mail, at de endnu ikke har modtaget en formel henvendelse fra Københavns Universitet (KU) angående lukningen af de fem uddannelser, men universitetet har oplyst, at henvendelsen er på vej.

Styrelsen slår fast, at det er universitetet, der fastsætter hvilken kandidatuddannelse den enkelte bacheloruddannelse skal give retskrav på optagelse på.

»Styrelsen skal ikke godkende lukningen af en uddannelse, men Styrelsen skal orienteres om lukninger blandt andet for at sikre, at der fastsættes en rimelig afviklingsplan for de studerende, fx i forhold til retskravet (…) Efter vi har modtaget henvendelsen, vil vi gå i dialog med Københavns Universitet med henblik på at sikre, at der fastsættes en klar og rimelig afviklingsplan, i forhold til de studerende, for uddannelserne,« står der i svaret.

clba@adm.ku.dk

Seneste