Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Uretfærdigt udråbt som Klarlund-kritikere

UVVU - Vi har taget afstand fra Niels Borregaards underskriftindsamling til fordel for en personlig ven, og vi har anfægtet, at krydsreferencer skulle være ligegyldige i videnskabelige artikler, men vi har ikke nævnt Bente Klarlund Pedersen ved navn. Derfor er det ukorrekt, når Uniavisen skriver, at vi har udtalt os kritisk om hendes forskningspraksis, mener debattørerne.

Uniavisen.dk bragte 12 februar 2014 en artikel: ‘Ny UVVU-sag: Har 44 forskere gjort Klarlund kunsten efter?‘ Baggrunden er at en forhenværende advokat har meldt 44 forskere til UVVU for at have “genbrugt muskelprøver uden krydshenvisning mellem artikler”. Indlægget nævner endvidere, at “de indklagede forskere blandt andet tæller professorerne Niels Erik Skakkebæk og Jens Rehfeld, der tidligere har udtalt sig kritisk om Klarlunds videnskabelige praksis”.

Vi er således næsten selektivt udråbt som kritikere af Bente Klarlunds forskning. Men det er usandt og absurd. Derfor protesterer vi på det skarpeste mod Uniavisens fremstilling. Vi forsker på andre områder end Bente Klarlund, og har hverken faglige forudsætninger for eller ønsker om at bedømme hendes forskning. Af samme grunde afstod vi fra at deltage i underskriftindsamlinger foranstaltet af Klarlunds kollega, Niels Borregaard.

Samme Borregaard har imidlertid angrebet selve UVVUs eksistens. Angrebet er baseret på enkelte punkter i UVVUs omfattende udkast til vurderingen af Klarlunds sag. Vi mener at UVVU er en nødvendig institution. Det bekræftes af etablering af tilsvarende institutioner i andre vestlige lande. Borregaards udsagn om, at det enkelte universitet sagtens kan håndtere uredelighedssager er naivt, jf. Penkowa-sagen og utallige udenlandske sager.

Som svar på Borregaards UVVU-angreb skrev vi sammen med Elisabeth Bock og Niels Høiby et læserbrev, der blev trykt i Weekendavisen (26.7.2013). Her tog vi afstand fra at Borregaard, som formand for Det Frie Forskningsråd – Sundhed og Sygdom, initierede en underskriftindsamling til fordel for en personlig ven, og at han desuden erklærede krydsreferencer for ligegyldige. Vi skal pointere, at hverken Klarlunds navn eller forskning er nævnt i læserbrevet. Det er derfor ukorrekt at påstå, at vi har udtalt os kritisk om Klarlunds forskning. Vi har derimod forsvaret UVVU mod useriøse angreb.

Vi insisterer på retten til at forholde sig neutral og afstå fra at deltage i underskriftindsamlinger om forskningsproblemer uden for vore fagområder. Vi tager også afstand fra den sort-hvide forestilling om, at hvis man ikke er for – så er man imod. Den holdning har længe afstedkommet ulykker verden over.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste