Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Usædvanlig selvstændig eller lidt under middel

Mikkel Severin Hansen fik fire forskellige karakterer for den samme eksamensopgave. Han endte efter to klager med at få 11 i stedet for 8

Kan du som studerende stole på at du får den rigtige karakter ved eksamen? Svaret er et rungende nej hvis du får samme behandling som stud. jur. Mikkel Severin Hansen. Han var i sommeren 2007 til skriftlig eksamen i faget obligationsret, men Det Juridiske Fakultet gav ham fire forskellige karakterer. Til slut blev den ændret fra 8 til 11 efter han havde klaget og hans opgave var blevet vurderet af et uvildigt ankenævn.
Oplevelsen har rystet Mikkel Severin Hansens tillid til eksamenssystemet. »Sagen viser at det kan være det rene lotteri hvad du får i karakter. Det er stærkt demotiverende at den slags kan ske,« siger han.

Forkert brev

Mikkel Severin Hansen havde ellers forberedt sig grundigt til eksamen i obligationsret der er det vigtigste fag på andet år af jurastudiet. Han følte også at han havde leveret varen ved eksamen. Han beslutter derfor at undersøge nærmere hvordan eksaminator er nået frem til at give ham 8. Han læser rettevejledningen som eksa-minatorerne skal følge og bliver bekræftet i at bedømmelsen er helt forkert. Mikkel Severin Hansen ringer derfor til fakultetet for at høre om der kan være sket en fejl i form af ombytning af eksamensnummeret, men det er ikke tilfældet.

»Karakteren stod ikke mål med den besvarelse jeg havde lavet, så jeg følte mig decideret fejlbedømt,« siger han. Han klager derfor den 3. juli i år over sin karakter. Det betyder i første omgang at eksaminator skal vurdere opgaven på ny. Den 18. juli kommer afgørelsen per brev. Eksaminator fastholder karakteren 8. Vedhæftet er imidlertid også eksaminators kommentarer hvoraf det fremgår at han fastholder karakteren 7! Der refereres samtidig til en helt anden opgave end Mikkel Severin Hansens i begrundelsen. Mikkel Severin Hansen er nu for alvor forvirret. Har han fået 8 eller 7? Han ringer derfor til fakultetet og får at vide at han skal se helt bort fra brevet. Der er sket en fejl.

Uvildig afgørelse

Den 24. juli dumper et nyt brev ind ad brevsprækken. Nu er karakteren hævet fra 8 til 9. Han synes dog at eksaminators argumentation er usaglig, så han anker afgørelsen. Opgaven bliver derfor sendt til bedømmelse i et uafhængigt ankenævn bestående af en højesteretsdommer, en professor dr. jur. samt en stud. jur.

Ankenævnet beslutter at opgaven skal til en ny bedømmelse hos en anden opgaveretter samt nu også en censor. Den 2. oktober ændrer de to nye rettere hans karakter til 11, og så burde den sag vel være afsluttet, men nej. Den 4. oktober kommer der nemlig et nyt brev fra fakultetet hvor man fastholder at han har fået 8.

Brevet refererer nu til et nyt eksamensnummer og en helt anden opgave. Med andre ord må der være rod i fakultetets håndtering af eksamensbesvarelser, konkluderer han. Af hans eksamensbevis fremgår det da også at han har fået 11. Mikkel Severin Hansen er rystet over hvor lidt styr der åbenbart er på karaktergivningen på Jura. »En eksaminator kan godt vurdere en karakter ved siden af, men at ramme tre karakterer ved siden af to gange er uacceptabelt. Desværre er realiteterne på Jura at virksomhederne fravælger ansøgere hvis de mangler 0,1 i snit. Så det er en mindre katastrofe hvis fakultetet ikke har ordentligt styr på besvarelserne,« siger han.

Sikkerhedsnettet forsvundet

Mikkel Severin Hansen mener at det er menneskeligt at der sker fejl når en eksaminator sidder med en stor bunke eksamensopgaver der skal rettes igennem hurtigt. Det virkelige problem er derfor at Det Juridiske Fakultet af sparehensyn har skåret brugen af ekstern censur ned til det minimum som det kræves i bekendtgørelsen fra Videnskabsministeriet. Det betyder at der siden 2005 kun har været en ekstern censor på en tredjedel af eksaminerne. To tredjedele af alle eksamensopgaver bliver altså rettet og bedømt suverænt af én underviser fra fakultet.

»Det kan ikke undgås at der sker fejl, men sikkerhedsnettet der burde opfange dem, er forsvundet fordi man har skåret ned på den eksterne censur. Mit eksempel viser at vi bliver nødt til at genindføre den eksterne censur fordi konsekvenserne simpelthen er for store for de studerende,« siger han.

Ret opgaverne igen

Mikkel Severin Hansen mener at sagen også burde give det Det Juridiske Fakultet anledning til at sætte fokus på sine administrative procedurer ved håndteringen af eksamensopgaver når det åbenbart er muligt at udsende tre breve til samme person med uoverensstemmelse i personlige data. Han tror at det er de færreste der har vilje og overskud til at forsvare deres ret ved at klage over deres karakter, så fakultet burde tage konsekvensen af at der er skabt usikkerhed om karaktererne i obligationsret og overveje deres procedurer.

»I bedste fald er der byttet om på to opgaver, men der kan jo være langt flere fejl. Hvad hvis nogen er dumpet uretmæssigt,« siger han.

Seneste