Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Utilfredshed er mange ting

INTERVIEW - Dekan Ulf Hedetoft påtager sig det fulde ansvar for at løse problemerne med arbejdsmiljøet på Det Humanistiske Fakultet og afviser påstanden om at have kuppet fakultetets medarbejdere.

Et stort arbejdspres, uklare ledelsesforhold, organisationsændringer og problemer med det studieadministrative system STADS har fået Arbejdstilsynet til at beskrive arbejdsmiljøet i Studieadministrationen (Uddannelse og Studerende) på Humaniora som potentielt sundhedsskadeligt.

Ulf Hedetoft, konstitueret dekan på fakultetet, understreger, at han påtager sig hele ansvaret for situationen, og at han vil sørge for at rette op på forholdene.

»Der er ingen tvivl om, at cocktailen bestående af mange forskellige samtidige problemer har været en stor udfordring for flere medarbejdere og har demonstreret svagheder i vores organisation, og vi ser med meget stor alvor på problemerne. Det er klart, at ingen må blive syge af at gå på arbejde,« siger Ulf Hedetoft.

Han mener dog, at der ikke er tvivl om, at problemerne for en stor dels vedkommende skyldes frustrationer over STADS. Men ikke kun det, også organisationsændringerne spiller ind, mener han.

»Alle forandringsøvelser – især dem, der trækker lidt ud – udsætter folk for et vist psykisk pres, det ved vi jo godt. Humlen er, at det i Uddannelse og Studerende ikke kunne gå stærkere, hvis det skulle gøres ordentligt,« siger dekanen.

Proces trukket ud

Ulf Hedetoft påpeger, at det netop er hensigten, at organisationsændringerne skal bidrage til at løse de problemer, som Arbejdstilsynet har påpeget.

Der er således hovedsigtet i den omorganisering, der er undervejs, at komme uklarheden om arbejdsfordelinger og opgaveprioriteter til livs. Det skal skabe klarere snitflader og en mere effektiv organisation. Ledelsesforholdene har også i et stykke tid været i fokus med samme hensigt.

Ulf Hedetoft påpeger, at processen generelt er gået hurtigt i den centrale fakultetsadministration, efter at han tog over i sommeren 2011, men det har desværre trukket ud i Studieadministrationen.

»Ændringerne er gennemført ganske hurtigt med stor effektivitet, ikke mindst takket være medarbejdernes indsats, og så vidt jeg kan vurdere til stor tilfredshed hos de fleste. Men Uddannelse og Studerende er en stor og kompleks organisation med over 60 medarbejdere, og her går man ikke til det sådan hu-hej-vilde-dyr. Vi lavede først en grundig undersøgelse af, hvordan vi kunne opnå en bedre administration med større effektivitet,« siger Ulf Hedetoft.

Beklager udtalelse uforbeholdent

Han erkender derfor også, at han var for hurtigt ude, da han udtalte, at utilfredsheden med forholdene begrænsede sig til et antal på mellem fem og otte medarbejdere, som har følt sig under pres og talt højt om det.

Han skriver således i en e-mail sendt til de ansatte i Fakultetsservice den 13. marts:

»Jeg er klar over, at mange har følt sig berørte, nogle måske krænkede over min løse vurdering af ’antal utilfredse’ som et sted mellem fem og otte. Det tilkommer mig ikke at foretage den slags kvantificeringer – og desuden er (u)tilfredshed jo rigtig mange ting, hvilket gør problemet komplekst og svært at sætte på en enkel formel. Udtalelsen var med andre ord malplaceret og uoverlagt – jeg beklager den og trækker den uforbeholdent tilbage.«

Ikke et kup

Det er derimod forfejlet, når han kritiseres for at have trumfet tingene igennem og for ikke at have orienteret og inddraget medarbejderne i tilstrækkelig grad i omorganiseringsplanerne.

»Et hurtigt blik på mødeaktiviteten, siden jeg trådte til, viser at emnet har været drøftet mere end tyve gange i kollegiale organer. Det kan vel næppe kaldes et kup. En af grundene til at processen har varet et stykke tid, er netop hensynet til orientering og feedback, og den oprindelige plan er på dette grundlag blevet revideret flere gange,« siger han.

Ulf Hedetoft understreger, at ingen er blevet fyret på grund af de forandringer, han har indført.

»Det har hele tiden været udmeldt, at denne øvelse ikke indebærer afskedigelser eller personalereduktioner. Det har jeg sagt i alle de sammenhænge, hvor det her har været oppe, så ingen bør kunne være i tvivl,« siger Hum-dekanen og fortsætter:

»Det har kun handlet om at finde ud af, hvad der ligger bedst her centralt, og hvad der ligger bedst andre steder i systemet. Det er klart, at der har været visse medarbejdere, der har været nervøse for, om de måske skulle omplaceres til et institut – noget, der for nogle åbenbart ikke har været særlig attraktivt. Men det er vigtigt at anskue fakultetet som en samlet organisation, hvor snitfladerne er på plads, og medarbejderne yder en indsats der, hvor det giver bedst mening. Det skal så i øvrigt kraftigt betones, at problemerne nu søges løst i en åben og konstruktiv dialog med medarbejderne fra Uddannelse og Studerende, som bidrager væsentligt til udarbejdelsen af handleplanen til Arbejdstilsynet.«

clba@adm.ku.dk
chz@adm.ku.dk

Seneste