Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

UVVU-afgørelse kan være i strid med internationale retningslinjer

MEDFORFATTERSKAB - Forfattere er kun ansvarlige for indholdet af eget bidrag til en videnskabelig artikel, fastslår den internationale komité, ICMJE. Komitéen beklager at have fejlinformeret Arne Astrup.

Milena Penkowa blev knaldet for billedmanipulation, og Bente Klarlund Pedersen fik en del af skylden. Som medforfatter på fælles udgivelser blev hun stillet til ansvar for Penkowas fusk.

Klarlund-sagen er blevet katalysator for en debat om videnskabelige forfatterskabskriterier: Hæfter man som medforfatter på en videnskabelig artikel for de øvrige forfatters bidrag?

Astrup: kollektivt ansvar påhviler alle forfattere

Arne Astrup, professor og institutleder på Institut for Idræt og Ernæring, mener, at alle forfattere principielt er ansvarlige for hele artiklens indhold.

Astrup støtter sig til Vancouver-retningslinjerne, der er almindelig anerkendt som rettesnor for sundhedsvidenskabelige publikationer.

»By accepting authorship of a paper, an author accepts that any problem related to that paper is, by definition, his or her problem,« står der i retningslinjerne fra august 2013.

Denne formulering tolker Astrup som udtryk for krav til kollektivt ansvar.

Astrup fik opbakning fra ICMJE

Astrup søgte i april 2014 belæg for sin udlægning af reglerne hos The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), der står bag Vancouver-retningslinjerne.

»All authors are expected to be responsible for all aspects of the paper not just initial submission and not just if questions arise,« svarede ICMJE-medlem Darren Taichman og støttede Astrups udlægning af reglerne.

Tilbagemeldingen fra ICMJE undrede Jacob Rosenberg, der selv er medlem af ICMJE og redaktør for Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal.

Ifølge Rosenberg fremgår det klart af ICMJEs seneste retningslinjer, at der ikke er kollektivt medansvar.

ICMJE-kiks: Administrativ medarbejder gav forkert svar

I den reviderede udgave af ICMJE’s retningslinjer fra december 2013 er ordlyden ændret til:

»In addition to being accountable for the parts of the work he or she has done, an author should be able to identify which co-authors are responsible for specific other parts of the work.«

»I ICMJE har vi diskuteret det indgående i forbindelse med udarbejdelse af det fjerde forfatterskabskriterium, og vi er i denne gruppe enige om, at alle forfattere ikke kan være ansvarlige for alt indhold i en artikel,« siger Jaocb Rosenberg til Uniavisen.

»Man kan derimod ikke løbe fra det ansvar, som handler om, at man skal hjælpe med udredning, hvis der opstår tvivl om et arbejdes integritet. Med dette menes helt konkret, at man skal hjælpe et tidsskrift med at pege på den person i den samlede forfattergruppe, som har været ansvarlig for det, som drages i tvivl,« tilføjer Jacob Rosenberg.

Rosenberg kontaktede Taichman, der viste sig slet ikke at have været orienteret om korrespondancen med Astrup. Svaret var (fejlagtigt) udformet af en administrativ medarbejder, hvilket Taichman beklager. Han fastslår, at Rosenbergs udlægning af ICMJE’s retningslinjer er korrekt.

Tidsskrifter straffede medforfattere i Klarlund-sag

Selv om der hos ICMJE er enighed om, at medforfattere ikke hæfter for andre forfatteres svindel, fandt UVVU i december 2013, at Bente Klarlund Pedersen var uredelig, fordi hun ikke havde opdaget Penkowas billedmanipulation.

Tidsskriftudgiveren The Physiological Society har også straffet Klarlund for at have sampubliceret med Penkowa.

Da Bente Klarlund Pedersen blev gjort opmærksom på Penkowas svindel, kontaktede hun selv The Physiological Society, som udgiver Journal of Physiology og Experimental Physiology, der havde publiceret artikler, som havde Penkowa som medforfatter og Klarlund selv som seniorforfatter.

Væsentligt i debatten om medansvar er, at alle medforfattere på de to artikler blev udelukket fra at publicere i begge tidsskrifter i et år med den begrundelse, at »alle forfattere har fælles ansvar for indholdet af de indsendte artikler«.

Klarlund, der på det tidspunkt var redaktør på den ene tidsskrift, blev desuden bedt om at fratræde sin redaktørstilling for at undgå, at tidsskriftet skulle risikere »dårligt ry på grund af tilknytning«.

Etisk komité fraråder medforfattersanktioner

The Physiological Society henvendte sig til COPE, Committee on Publication Ethics, for råd om håndtering af fremtidige sager af lignende art.

COPE’s reaktion lød, at tidsskrifterne ikke bør udelukke forfattere fra publikation grundet medforfatteres uredelighed. I en opfølgende bemærkning forlyder det, at The Physiological Society derfor vil genoverveje, hvorvidt man vil straffe medforfattere med publikationskarantæne.

På dansk jord har forhenværende advokat Jens Ravnkilde kaldt UVVU’s afgørelse for juridisk tossesnak.

For Ravnkilde står det klart, at en forfatter kun er ansvarlig og kan dømmes uredelig for sit eget bidrag til publikationen.

Om UVVU ændrer holdning, vil en kommende ny sagsafgørelse vise. UVVU har genåbnet sagen om Bente Klarlund Pedersen på baggrund af faktuelle og juridiske fejl i proceduren. Klarlund håber stadig at blive renset for alle anklager – herunder medansvar for Penkowas billedmanipulation.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste