Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

UVVU genoptager Klarlund-sag

FORSKNING – UVVU erkender, at afgørelsen i sagen om den uredelighedsdømte professor, Bente Klarlund Pedersen, er fejlbehæftet, og genoptager nu sagen. Samtidig vil Klarlund have rettens ord for, at hun ikke har handlet uredeligt.

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har besluttet at genoptage sagen om professor Bente Klarlund Pedersen, skriver Weekendavisen.

Genoptagelsen af sagen er både enestående og bemærkelsesværdig, for en UVVU-dom kan ikke ankes, og en sag kan kun genoptages, hvis den beror på faktuelle eller administrative fejl.

Afgørelse beror på misforståelse

De fejl, der nu får UVVU til at genoptage sagen, blev påpeget af Klarlund i et åbent forsvarsskrift, hun publicerede på sin hjemmeside den 2. januar. Klarlund fremførte, at UVVU havde begået en graverende faktuel fejl, da de havde misforstået rækkefølgen af to publicerede artikler.

Læs også: Klarlund: UVVUs dom er fuld af fejl

Ifølge Weekendavisen bad UVVU de internationale tidsskrifter, der oprindeligt havde trykt de to artikler, om at trække dem tilbage eller udstyre dem med en berigtigelse efter afgørelsen i december. Men efter at have gået artiklernes indhold efter i sømmene, måtte tidsskrifterne give Klarlund ret: der var intet uredeligt at komme efter.

Klarlund havde ikke haft mulighed for at opklare den banale misforståelse. Den endelige afgørelse var nemlig væsentligt ændret i forhold til det udkast, Klarlund havde haft i høring og kommenteret.

Domstol skal rense Klarlunds navn

Klarlund har tidligere gjort krumspring for at ugyldiggøre UVVU’s afgørelse.

I oktober 2013 hev Klarlunds advokat UVVU og daværende uddannelsesminister Morten Østergaard (R), øverste chef for ministeriet med ansvar for UVVU, for Københavns byret.

Klarlund anfægtede, at uddannelsesministeren havde forlænget mandatet for flere UVVU-dommere udover de seks år, de er berettiget til, uden hjemmel i loven om forskningsrådgivning. Når udvalgets besætning var ulovligt sammensat, kunne udvalget ikke træffe lovlige afgørelser, lød argumentet.

Samtidig med genoptagelsen af sagen har Klarlunds advokat nu udvidet retssagen, så domstolen ikke blot skal tage stilling til den lovmæssige hjemmel for udvalgets sammensætning, men også UVVU-afgørelsens faglige indhold, skriver Weekendavisen.

Klarlund vil have rettens ord for, at hun ikke har handlet videnskabeligt uredeligt.

»Det er aldrig prøvet før i dansk ret, men jeg mener ikke, at der er noget juridisk til hinder for at indbringe den slags for domstolene. Af grundlovens paragraf 63 fremgår det jo, at domstolene er berettiget til at behandle alle sager om afgørelser truffet af alle offentlige myndigheder, og det må også gælde en myndighed som UVVU,« siger Klarlunds advokat, Eigil Lego Andersen, til Weekendavisen.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Seneste