Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

UVVU: Klarlund stadig uredelig i fire tilfælde

UREDELIGHED - Det blev ikke til nogen frifindelse af professor Bente Klarlund i UVVU, selv om UVVU's hidtidige dom over hende fik så hård kritik, at Udvalget måtte tage sagen op til fornyet bedømmelse i vinteren 2014.

»Afgørelsen i den genoptagne sag adskiller sig fra den tidligere afgørelse af 18. december 2013 væsentligst derved, at UVVU nu finder, at den indklagede alene har begået videnskabelig uredelighed i fire artikler mod tidligere seks artikler.«

Sådan sammenfatter UVVU-formand Henrik Gunst Andersen, som er landsdommer, den seneste afgørelse i Klarlund-sagen på UVVU’s hjemmeside.

Fastholder medansvar for Penkowa-fusk

Ifølge UVVU har professor Bente Klarlund Pedersen begået videnskabelig uredelighed ved at udelade ‘oplysninger om biopsimateriale i 2 artikler, hvilket medførte, at resultaternes indbyrdes sammenhæng blev holdt skjult for læseren’. UVVU mener også, at hun har gjort sig skyldig i:

‘Manglende oplysninger om biopsimateriale i 2 artikler, hvilket medførte, at en selektion af forsøgspersoner blev holdt skjult for læseren’, samt ‘manglende oplysninger om biopsimateriale og dermed om, at en gruppe forsøgspersoner havde udført en anden forsøgsprotokol end beskrevet i artiklen’.

Dertil kommer, at Bente Klarlund bliver kendt groft uagtsom af UVVU, fordi hun ikke reagerede på ‘tydelig billedmanipulation’ i fotos af prøver, som hjerneforskeren Milena Penkowa havde leveret til en fælles forskningsartikel. Klarlund bliver altså ikke kritiseret, fordi Penkowa havde fusket med prøverne, men fordi hun ikke opdagede problemet.

LÆS: UVVU-afgørelsen fra 28. august 2014.

Ikke en overraskende dom

Allerede i deres udkast til afgørelsen fra maj måned 2014 gjorde UVVU’s medlemmer det klart, at de havde i sinde at holde fast i deres overordnede konklusioner om Klarlunds uredelighed.

Både Bente Klarlund og professor Henrik Galbo, der anmeldte hende til UVVU, var efterfølgende stærkt kritiske over for dette udkast. Omend med forskelligt udgangspunkt. Klarlund ville renses, mens Galbo ville have UVVU til at stramme op og dømme hende hårdere.

Bente Klarlunds arbejdsgivere, Rigshospitalet, (hvor hun er overlæge), og Københavns Universitet tog bestik af udkastet til en afgørelse fra maj måned. Begge arbejdspladser besluttede allerede på det tidspunkt, at hun kunne fortsætte i sine job.

Rigshospitalet vil ikke oplyse til Uniavisen, hvad der præcis er konsekvenserne af UVVU-afgørelsen for Bente Klarlund, kun at hospitalet har nedsat en komité, »der i en toårig periode vil føre tilsyn med Bente Klarlunds forskningsaktivitet.«

Bente Klarlund accepterer denne ordning.

»Selv om jeg er lodret uenig i UVVU’s afgørelse og tager den videre ved domstolene, så er jeg helt indforstået med Rigshospitalets og KU’s reaktion på afgørelsen,« siger hun til Uniavisen.

Bente Klarlund har desuden skrevet en længere udtalelse:

LÆS: Bente Klarlunds skriftlige udtalelse i forlængelse af UVVU-dommen.

chz@adm.ku.dk

Seneste