Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Valget er dit

Så er der snart valg for alle ansatte og studerende til Københavns Universitets første bestyrelse nogensinde. De ansatte stiller op med garvede tillidsfolk

Fra den 29. oktober til den 12. november er det de ansatte og studerendes tur til at stemme til universitetets første bestyrelsesvalg nogensinde. Og selv om ‘bestyrelsen’ kan virke som et fjernt kabinet af magtfulde mænd og kvinder når man går til forelæsninger og fredagsbar på universitetet, så har alle stemmer betydning for hvordan universitetet kommer til at se ud i fremtiden.

Skal Københavns Universitet være ét eller seks universiteter? Skal der stadig være fakulteter, eller skal hvert institut fungere som små magtfulde fakulteter? Skal universitetet satse mere på erhvervsrettet forskning? Eller er det studiemiljøet og udslusning til arbejds-markedet der skal i fokus?

Hvis du som ansat og studerende går rundt med en lille politiker i maven, så kan du med 25 underskrifter i hånden lægge billet ind som kandidat til bestyrelsen, jævnfør valgcirkulæret side 22-23.

Erfarne folk
Valget bliver officielt udskrevet 15. september, men de første kandidater til at repræsentere de studerende og ansatte i universitetets nye bestyrelse er begyndt at melde sig. Både blandt de videnskabelige (VIP) og teknisk-administrative (TAP) medarbejdere ser der ud til at blive satset på erfarne fagforeningsfolk.

AC-fællestillidsmand Leif Søndergaard der er lektor på Molekylærbiologi, og tillidsrepræsentant for Dansk Magister-forening Henrik Prebensen der er lektor på Fransk, stiller således op som kandidater til VIP’ernes to pladser i bestyrelsen.

Det teknisk-administrative personale får kun en enkelt repræsentant i den nye bestyrelse. HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand er blevet opfordret til at melde sig som kandidat, men understreger at det endnu ikke er afgjort hvem der stiller op for TAP’erne.
Forenede Studenterråd (FSR) finder sine kandidater til de studerendes to pladser på fællesrådsmøde den 9. september i FSR’s lokaler i Fiolstræde.

Seneste