Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Vejen til bedre undervisning

DEBATMØDE II – Ministeren inviterede universitetsspidser og erhvervsliv til at drøfte, hvordan forskere bliver bedre undervisere. Kun de studerende var underrepræsenterede

Hvordan motiverer man videnskabeligt ansatte til at blive bedre undervisere?

Det var et af spørgsmålene, som ledere og medarbejdere fra seks danske universiteter diskuterede, da de torsdag den 14. oktober tørnede sammen med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen på IT-Universitetet.

Desuden var repræsentanter for en række råd, foreninger og erhvervsorganisationer, samt to studerende, også inviteret.

LÆS OGSÅ: Rektor erkender nedprioritering af undervisning

Penge, professortitler – og tryghed

Ifølge rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen motiveres forskere af to ting: Løn og professortitel.

Han foreslog derfor, at man i stillingsopslag til professorater indlægger et krav til ansøgeren om at udvikle undervisningen ved at skabe en ny metode, en ny type samarbejdsproces eller lignende.

Den anden parameter er lønnen.

»I det omfang, vi bruger tillæg, så har vi nok været for dårlige til at værdsætte uddannelsesindsatsen, når de individuelle tillæg skal deles ud,« sagde Hemmingsen.

Anerkendelse motiverer også

Ifølge prorektor på RUC, Hanne Leth Andersen, er der imidlertid en tredje parameter, der motiverer forskere, nemlig anerkendelse og godt arbejdsmiljø.

Hun mente, at manglen på samme blandt andet holder mange unge kvinder væk fra universitetet.
Lektor Jakob Møller-Jensen fra SDU, der har modtaget en undervisningspris, betonede, at kreativitet forudsætter tryghed i ansættelsesforholdet.

Han problematiserede, at to tidligere modtagere af samme undervisningspris mistede deres stilling, da det strammede til økonomisk.

Ansvaret for egen læring

Der herskede på mødet generel enighed om, at Danmark har et overflødighedshorn af didaktisk forskning og viden, men at denne langt fra bliver implementeret tilstrækkeligt i universitetsuddannelserne.

Desuden var der enighed om, at danske universiteter har en god og nødvendig praksis omkring studerendes evaluering af underviserne.

Visse røster fremførte dog, at ansvaret for egen læring er gået i glemmebogen, når man vælger at evaluere
underviseren frem for undervisningen som tovejsproces.

Hvor var de studerende?

I samme tråd var det også kun to studerende, der havde modtaget invitation til debatmødet: et medlem af Konservative Studerende samt næstformand i Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Lena Scotte.

Sidstnævnte kritiserede fra tilhørerrækken en tendens til, at de studerende betragtes som produkter af en uddannelse.

»Jeg synes, at man skal tænke på studerende som partnere i uddannelseskvalitet og udviklingen af den. Så næste gang I holder sådan noget her, så håber jeg, at der også kommer en studerende i panelet.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste