Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Velkommen til nyt institut

FUSION - Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), den tidligere Biblioteksskole, har valgt at fusionere med Københavns Universitet og dermed blive det niende institut på Det Humanistiske Fakultet og nummer 40 på hele universitetet. 100 ansatte og 1.000 studerende følger med.

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), den tidligere Biblioteksskole, gør ikke meget væsen af sig, den ligger godt skjult blandt boligblokke og med en folkeskole som nærmeste nabo på Birketinget på Amager.

En anonym rød murstensbygning midt i et boligkvarter signalerer måske ikke ligefrem topklasse og store armbevægelser, men facaden bedrager.

IVA har et ry som en forskningsinstitution af høj international klasse.

De sidste tre år har været særligt gode. Ansøgertallet er steget med 100 procent. Senest blev i alt 252 ansøgere optaget i København og i afdelingen i Aalborg, så der nu er næsten 1.000 indskrevne studerende.

Forskerne får også udgivet et stigende antal forskningspublikationer i anerkendte tidsskrifter; der er en stigning i antallet af internationale studerende; samarbejdet med omverdenen er styrket; flere dimittender får job i det private erhvervsliv, og de studerende er tilfredse med en administration, der er tæt på deres hverdag.

Skal have flere muskler

Ifølge akademiets rektor, professor Per Hasle, er det for at forstærke denne udvikling, at ledelsen har valgt at fusionere med KU og dermed blive det niende institut på Det Humanistiske Fakultet.

»Vi har lagt fordele og ulemper i to vægtskåle og vurderet at gevinsterne vejer tungere, end hvad vi mister. Ja, vi afgiver vores suverænitet, så der er ting, som vi ikke længere kan gøre uden at spørge om lov. Det er sandheden, og det skal vi stå ved, men vi kan også se, at der er en række behov, som vi som en lille institution ville få svært ved at opfylde i fremtiden. KU er bare en institution med flere muskler,« siger han og fortsætter:

»Men det allervigtigste er, at vi bedre kan omsætte vores faglighed inden for rammerne af KU og Det Humanistiske Fakultet – til gavn for både KU og os selv. Dette er et skridt, der har samfundsnyttig værdi.«

Bedre uddannelsesmuligheder

Per Hasle peger på, at der bliver brug for en ph.d.-skole af en vis volumen, brug for at forskerne lettere kan finde samarbejdspartnere og profilere sig inden for blandt andet kulturformidling og brug for bedre muligheder for, at de studerende selv kan tone deres uddannelse med forskellige kombinationer af tilvalgspakker og valgfag.

Det ville de ellers ikke være i stand til, for selv om IVA allerede har et tæt samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Humaniora, er der masser af administrative barrierer, når to selvstændige institutioner skal arbejde sammen.

Også det tværfakultære Centre for Communication and Computing på KU er en central kommende samarbejdspartner, men det er meningen, at IVAs faglige profil og særkende skal bevares som det eneste rendyrkede institut inden for informationsvidenskab på KU.

»Fordelene går begge veje, da vi kan nogle ting, som også kan være til nytte for KU. Vi har en unik viden om informationsbehandling, -søgning, -adfærd, -arkitektur og informationsdesign. Vi er kort sagt blandt de førende internationalt inden for den såkaldte »Library and information science.« Og så har vi en anderledes tilgang til kulturformidling, der kan spille sammen med kulturvidenskab på KU på en ny og spændende måde,« siger Per Hasle.

Læs også Derfor fusionerer Hum

Job i erhvervslivet

Han forklarer, at IVA var en professionsskole indtil 1999, hvor den blev fuldt akademiseret med optagelse af bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende og egne professorer.

Kun cirka halvdelen af dimittenderne får i dag job på folkebibliotekerne, mens resten bliver ansat i store vidensorganisationer og private virksomheder som for eksempel Novo Nordisk og Rambøll.

Kandidaterne indgår ofte direkte i forskningsgrupperne, hvor de blandt andet har til opgave at sikre den optimale lagring af data, opstille søgekriterier, søge efter oplysninger på tværs af databaser og validere søgeresultater.

Studerende bakker op

Ifølge Per Hasle har de studerende, de ansatte, bibliotekerne samt sektorens øvrige interessenter taget overraskende godt imod fusionsplanerne.

»Ikke for at tage noget af KU’s glans, men det var ikke på forhånd indlysende, at der ville være så stor en tilslutning til fusionen. IVA har været et lille trygt sted med sin egen identitet, med fuld selvbestemmelse og stor nærhed, og sektoren har været vant til at have sin egen uddannelsesinstitution, men alle kan se den faglige mening i det her,« siger rektoren.

Han henviser til, at der er blevet afholdt debatmøder, og de nye studerende er også blevet spurgt om deres holdning i en spørgeskemaundersøgelse.

66 procent svarede, at de forventede, at fusionen vil have en god eller meget god betydning for deres studium, mens 33 procent mente hverken/eller.

En studerende skriver blandt andet i sin uddybende kommentar:

»Jeg er glad for at kunne vælge mellem en meget bredere vifte af valgfag, samt ikke mindst at få et eksamensbevis udstedt derfra. KU er langt mere udbredt i den almene bevidsthed, og man slipper dermed for at støde på det evige spørgsmål, hvad IVA er. Her tænker jeg specielt ved fremtidige jobsamtaler og på cv’et.«

Og en anden skriver:

»Det betyder, at der åbner sig nogle muligheder for mig i forhold til at kombinere med en anden kandidat, skulle jeg i fremtiden få lyst til det. Dog stikker det mig i hjertet, at det er så yt at være bibliotekar, at skolen ikke længere må hedde noget med det eller være sin egen institution længere.«

Læs også voxpop med Nina Christine Francis og Søren Staghøj

Farvel til det nære

Flere studerende udtrykte dog også bekymring for, at titlen cand.scient.bibl. vil forsvinde efter fusionen, og at det nære forhold mellem studerende og medarbejdere vil gå fløjten.

Per Hasle slår dog fast, IVA forbliver en samlet enhed, og titlen cand.scient.bibl. får efter alle indikationer også lov til at bestå.

Der er dog ingen tvivl om, at de ansatte og studerende må vænne sig til et andet serviceniveau, når de går fra at være en lille selvstændig institution med administrationen liggende lige rundt om hjørnet til at være et institut på et fakultet med 1.100 ansatte og cirka 13.000 studerende.

Det er vedtaget, at IVAs hovedafdeling på Birketinget på Amager i 2016 flytter ind i det nybyggede KUA3. Afdelingen i Aalborg får derimod lov til at forblive på sin nuværende adresse.

clba@adm.ku.dk

Seneste