Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Venstre-benspænd: Praktikklemme løses først til efteråret

LØNNET PRAKTIK – Et bredt Folketingsflertal støtter SF-forslag om at tillade studerende at få SU og være i lønnet praktik samtidig, men Venstre vil først forhandle til efteråret.

Onsdag den 11. maj forlød det, at SF havde samlet bred opbakning til sit beslutningsforslag, der ville pålægge regeringen at ændre loven, så det bliver muligt for studerende at få SU, samtidig med at de er i lønnet praktik.

Problemet er, at huslejen æder de studerendes SU, så hvis de ikke samtidig må få løn under deres praktikforløb, har de ikke penge til mad, bøger og lignende.

Det er SU-lovens paragraf 5, der forbyder ‘dobbeltforsørgelse’, som SF’s Uddannelses- og forskningsordfører Jacob Mark havde fået støtte fra rød blok samt Liberal Alliance og De Konservative til at tvinge regeringen til at ændre. Det skulle ske på dagen for førstebehandlingen af beslutningsforslaget i Folketinget 11. maj.

Det fik Venstres uddannelses- og forskningsordfører Jakob Engel-Schmidt dog spændt ben for.

SU er forligsbundet

»Der er indgået forlig om SU, så loven kan ikke ændres, uden at forligspartierne er enige. Venstre ønsker at løse praktikproblemet, men det er et dybt kompliceret område, og der er et kortlægningsarbejde i gang, så ministeren vil indkalde forligspartierne til forhandling til efteråret i forbindelse med drøftelserne om en bevillingsreform,« siger han.

Forligspartierne er Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Djøf: Venstre komplicerer tingene

Hos Djøf, der har arbejdet for at få loven ændret, ærgrer Wenche Marit Quist, forsknings- og uddannelsespolitisk chef, sig over, at situationen er blevet »mere mudret«.

Men hun hæfter sig ved, at samtlige ordførere mener, at det er en relevant problemstilling at få løst, og at der nu er lagt yderligere pres på regeringen.

»Det er fair nok, at Venstre har trukket forligskortet, så vi må acceptere, at der tidligst kommer en lovændring til efteråret, men der er ingen grund til at komplicere tingene ved at kæde det sammen med diskussionerne om en bevillingsreform. Praktikspørgsmålet er en isoleret problemstilling, som de dygtige jurister i ministeriet kan skrive sig ud af, hvis den politiske vilje er til stede,« siger Wenche Marit Quist.

SF’er giver ikke op

Også SF’s Jacob Mark mener, at »det er tåbeligt« at gøre løsningen af praktikproblematikken til en del af forhandlingerne om bevillingsreformen.

»Meningen med beslutningsforslaget var at bruge det som en løftestang til at få sagen taget op i forligskredsen. Jeg hører samtlige ordførere, på nær måske DF, sige, at de vil ændre loven. Hvis de ikke gør, som de siger, stiller jeg beslutningsforslaget igen til næste samling,« siger Jacob Mark, der ikke havde forventet, at der kom en løsning før til efteråret, selv uden Venstres benspænd.

clba@adm.ku.dk

Seneste