Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Verden kalder på de nye studerende

Ledelseskommentar — Rektors gode råd til årets russer.

KÆRE NYE STUDERENDE. Velkommen som nye akademiske verdensborgere på Danmarks første og største universitet! Som studerende på KU træder du ind i et værdifællesskab med alumner som Søren Kierkegaard, Niels Bohr og Inge Lehmann. Verden kalder på dig og de værdier, som stadig ligger bag universitetet. Særligt i disse tider, hvor følelser trumfer fakta. På universitetet vogter vi over sandheden og dyb forskningsbaseret indsigt, og det er den historiske arv, du nu skal løfte til at få styr på verdenssituationen.

GLOBALE PROBLEMER ER desværre en branche i vækst, så der er nok at tage fat på. Knappe ressourcer, befolkningseksplosion, smitsomme sygdomme, fattigdom, krige, klimaforandringer, flygtninge. For slet ikke at tale om trådene mellem problemerne. Men hvis man tager en uddannelse, er man bedre rustet til at løse dem. Det manglede da bare, at vi hjælper med at løse de problemer, vi mennesker selv har skabt. Og heldigvis har verdenssamfundet sat sig nogle konkrete mål i FN, der skubber på den gode, bæredygtige udvikling. Ønsket om at skabe en bedre verden har altid været en stor drivkraft for os her på universitetet. KU er da også velegnet til at knække den førnævnte lange problemliste. KU står nemlig ikke alene på den dybeste faglighed, men har også stor spændvidde – fra the Big Bang i astronomien til evigheden i teologien.

 

Den bedste computer er mennesket selv, og det menneskelige sind vil også fremover være svært at regne ud for selv den kvikkeste robot.
Rektor Henrik C. Wegener

VERDEN OG FREMTIDEN HAR brug for alle jer studerende, uanset disciplin og interesse. I disse tider taler man profetisk om disruption og automatisering, der om føje år vil invadere vores livsform. Og det er da også rigtigt, at maskiner og teknologi kan være endog meget nyttige redskaber. Men glem ikke, at den bedste computer er mennesket selv, og det menneskelige sind også fremover vil være svært at regne ud for selv den kvikkeste robot. Derfor vil humanistisk indsigt, kulturforståelse og sprog fortsat være værdifulde egenskaber – ikke mindst i et land som Danmark, der i sin lidenhed er afhængig af at forstå alle de andre.

FØRST OG FREMMEST skal du fordybe dig i dit fag og mærke suset fra erkendelsen. Men husk også at se op fra læselampen – og til siden. Så vil du måske opdage den gnistrende fusionsenergi mellem fagene. Tag et geni som Niels Bohr, der nok studerede de mindste partikler i fysikken, men også stillede de største filosofiske spørgsmål, når han tog tilløb til de store, videnskabelige kvantespring.

PÅ UNIVERSITETET LÆRER du ikke kun et fag, men også at tænke selv. Det hedder dannelse, og det er i den ånd, du skal læse nedenstående råd til det gode studium. Ikke som bedrevidende formaninger, men som kærligt mente erfaringer.

Studiemiljø. KU har flere nye, flotte bygninger, men de bliver først levende, hvis du selv er med til at skabe et godt studiemiljø – også efter sidste undervisningstime.

Netværk. I begyndelsen kan man godt blive overvældet af alt det nye og svære. Men sådan har langt de fleste af studiekammeraterne det også. Så hjælp hinanden, fagligt og socialt. Husk at invitere de internationale studerende med i fællesskabet.

Selvstændighed. KU er ikke 4.G. Men én ting vil du genkende fra gymnasiet og skolelivet: Uddannelsen skal tages til tiden. Sådan er reglerne, Folketinget har vedtaget. Prøv alligevel at skabe plads til de omveje, der er genveje til en god uddannelse: tag på studieophold i udlandet, lær sprog eller lav en opgave sammen med en virksomhed eller organisation.

Annonce

Seneste