Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Verdens ældste ferskvandslaboratorium er flyttet

NYT VAND - Sektion for Ferskvandsbiologi har rykket bundgarnspælene op og er efter 116 år kommet ind til Universitetsparken. Stedet har en lang historie og har gennem tiden uddannet en hærskare af vandbiologer, som abejder med grundforskning og med virkelighedsnære projekter som genetablering af vådområder og overvågning af vandmiljøer.

Biologerne pakker i disse dage ud i de nye lokaler på Universitetsparken 4. Ferskvandslaboratoriet favner bredt og beskæftiger sig med alt fra bakterier til planter, krebsdyr og fisk i søer, vandløb og damme. Det er klassiske grundforskningsbiologer, der nu flytter tættere på resten af Københavns Universitet.

Historien om ferskvandsforskningen begynder helt tilbage i 1897, da Carl Wesenberg-Lund grundlægger laboratoriet. Rammerne om forskningen er de første år en gammel skibskahyt placeret ved Furesøens bred. I 1911 flytter laboratoriet til Carls Wesenberg-Lunds egen lejlighed i Hillerød og senere til en klynge af villaer et andet sted i samme by.

Kirsten Christoffersen, professor og sektionsleder, fortæller: »Fortætningen er en god ide og det vil give os en masse sidegevinster når vi kommer tættere på andre forskningsgrupper. Det er vemodigt at være flyttet fra de historiske villaer, men vi er ikke er mismodige.«

Bedre integration af studiemiljø

For de studerende betyder de nye faciliteter også bedre forhold. I Hillerød var der kun plads til forskerne, men på den nye adresse er der oprettet to studierum. Her er der skrivebordsplads til 20 studerende, som både kan skrive deres bacheloropgave og speciale på stedet.

Der bliver også mindre spildtid for Kirsten og hendes kolleger. Når de før skulle undervise de studerende, måtte de tage fra Hillerød ind til København. Nu kan de gå direkte fra laboratorierne hen til forelæsningerne.

»Det giver en større synergi mellem de studerende og os, hvilket jeg er sikker på bliver en stor gevinst for alle. Vi arbejder også på at få indrettet et café-område, der kan bruges som et åbent møderum for de studerende, men det er ikke helt på plads endnu,« siger Kirsten Christoffersen.

Flytterod og dårlig projektstyring

På græsset foran Universitetsparken 4 står der midlertidigt en stor frostcontainer med biologiske prøver fra det arktiske område. Den vidner om, at ikke alt er helt på plads endnu. Sektion for Ferskvandsbiologi skulle egentlig være flyttet ind i de nuværende lokaler for to år siden, men ombygningen af lokalerne trak ud.

»Vi har oplevet forsinkelse på forsinkelse. Jeg synes det vidner om utrolig dårlig projektledelse fra Københavns Universitets side, som ikke har formået at leve op til aftalerne. Vi har holdt utallige møder om flytningen og det har taget tid fra forskningen. Nu regner vi dog med at være helt på plads i løbet af juni,« siger Kirsten Christoffersen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste